KDD logo 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet

Høring – forslag til endringer i plan- og bygningsloven og kart- og planforskriften

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette forslag til endringer i plan- og bygningsloven og kart- og planforskriften på alminnelig høring. Forslaget innebærer at kommunene i arealplan kan gi planbestemmelser i utbyggingsområder om bruk av borettslag som organisasjonsform, om at en andel av boligene skal være utleieboliger, herunder utleieboliger spesifisert som kommunalt disponerte eller eide boliger, eller boligkjøpsmodeller, samt et nytt arealformål for studentboliger.

19. april 2024
KDD logo

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunenes rettslige handlingsrom for å fastsette klima- og miljøkrav etter PBL

Holth & Winge og Civitas har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet kartlagt det rettslige handlingsrommet til å ivareta klima i arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Kartleggingen viser at kommunenes handlingsrom i enkelte sammenhenger framstår som uklart.

11. april 2024
Bufdir undersokelse illustrasjon

Bufdir

Har kartlagt kommunenes arbeid med UU

Våren 2023 startet Bufdir arbeidet med å kartlegge hvordan kommuner jobber med universell utforming. Nå er Rambøll-rappporten klar og presenteres i et spennende webinar 30. april.

11. april 2024
Miljodirektoratet 2021

Miljødirektoratet

Resultater fra naturtypekartlegging 2023 er publisert

Nå er resultatene klare til å brukes i konsekvensutredninger og annen arealforvaltning.

15. mars 2024
Energi og klima

Energi og klima

Det bør koste å bygge ned natur

Flere har foreslått en naturavgift for å bremse nedbygging av natur. Men hvordan kan en slik avgift fungere? Denne uken har Energi og Klima pratet med SSB-forsker Kristine Grimsrud.

15. mars 2024
Universell utforming NKF 24 skjermbilde

Kommunal- og distriktsdepartementet

Gratis E-læringskurs i universell utforming i planlegging

Kurset består av sju moduler og er beregnet på planleggere, politikere, driftsansvarlige og andre i kommunen. Det er Norsk kommunalteknisk forening (NKF) og Telemark Kompetanse som har utviklet kurset på bestilling fra Kommunal- og distriktsdepartementet og Bufdir.

08. februar 2024
Miljodirektoratet 2021

Miljødirektoratet

Webinarserie: Klima og natur i planlegging

Gjennom hele 2024 vil Miljødirektoratet arrangere webinarer om klimatilpasning, utslippsreduksjoner og naturmangfold i planarbeidet.

02. februar 2024
Norges Klimamal energi og klima 23

Miljø og Klima

Hvem skal bestemme over naturen?

Hvem bestemmer hvor mye natur vi skal ha i Norge, og finnes det lurere måter å organisere arealpolitikken på? Miljø og Klima har snakket med OsloMet-forsker Gro Sandkjær Hanssen.

26. januar 2024
Skjermdump fra dibk.no

Kommunal- og distriktsdepartementet

Nasjonal katalog for planbestemmelser

Kommunal- og distriktsdepartementet har publisert en «Nasjonal planbestemmelseskatalog» på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet. Katalogen skal være et verktøy til hjelp for å utforme reguleringsplanbestemmelser når nye arealplaner skal utarbeides.

26. januar 2024
Illustrasjonsbilde: Drømmeplan

NKF plan og miljø

Kræsj-kurs i Drømmeplan

Hva betyr egentlig de kommunale arealplanene? Reguleringsbestemmelser kan være vanskelig å forstå og å sette seg inn i, og på landsbasis regner man med at ca. 60% av alle byggesøknader er mangelfulle. Til Tromsøkonferansen tar DiBK og KS tar med seg erfaringene som er gjort fra Drømmeplan for å dele med planleggere fra hele landet.

26. januar 2024