Norsk Kommunalteknisk Forening

Statsbudsjettet 2024 og handlingsplan for energieffektivisering

Handlingsplanen for energieffektivisering viser igjen i statsbudsjettet for 2024 som legges frem i dag. – Kanskje ikke så offensivt som vi kunne ønsket oss, sier administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum la fredag frem statsbudsjettet for 2024 som blant annet viser en vekst i frie inntekter til kommunene på 5,1 milliarder kroner og NVE som får 220 millioner kroner ekstra til arbidet med forebygging av flom- og skredskader i etterkant av Hans.

Men allerede torsdag kom handlingsplanen for energieffektivisering, som vakte stor interesse.

Kirsti Kierulf, administrerende direktør i NKF, under innspillsmøtet om Energikommisjonens rapport hos Olje- og energidepartementet.
Kirsti Kierulf, administrerende direktør i NKF, under innspillsmøtet om Energikommisjonens rapport hos Olje- og energidepartementet.

Handlingsplan for energieffektivisering

Administrerende direktør i NKF mener at det er flere positive signaler i handlingsplanen, men stiller spørsmålet om kanskje ikke handlingsplanen kunne vært enda mer virkningsfull om den hadde hatt med midler til kommunene.

I handlingsplanen for energieffektivisering kommer det frem flere punkter som NKF har jobbet med de siste årene.

– Det er gledelig å se at regjeringen har lyttet til innspillene vi ga i forbindelse med NOUen til Energikommisjonen, sier Kierulf.

Handlingsplanen peker på NVE som en sentral aktør og gir mandat til å opprette et kompetanseforum for energieffektivisering mellom kommunene.

– NKF har allerede en god infrastruktur for kunnskapsdeling på tvers av kommunene og et godt samarbeid med NVE. Nå vil vi jobbe for at NKF får en sentral rolle i arbeidet med å dele kunnskap om energieffektivisering på tvers av kommunegrenser.

Direktoratet får marsjordre og Husbanken får mer midler

Handlingsplanen gir også DiBK oppgaven om å komme med justeringer og presiseringer i TEK17 og SAK10 som fremmer arbeidet med energieffektivisering.

– Vi går en spennende tid i møte. Det er viktig at lovverket justeres i tråd med de oppgavene vi er pliktige til å løse, forklarer Kierulf: – Dette arbeidet vil NKF følge tett.

Gjennom handlingsplanen utvider også regjeringen den økonomiske rammen til Husbanken, som får en økt ramme til energieffektivisering av blant annet kommunale utleieboliger.

– 300 millioner til Husbanken i 2024 er et godt steg i riktig retning, men det trengs fortsatt mer for å sette fart på arbeidet, forklarer Kierulf

Statbudsjettet 2024

Her finner du nøkkeltallene fra statsbudsjettet og her finner du budsjettdokumentene.

Dersom du ønsker å følge utviklingen gjennom budsjettdagen for kommunal sektor eller BEA-næringen anbefaler vi å følge med på Kommunal Rapport og bygg.no sin dekning av dagen. 

KS har invitert kommunalminister Gjelsvik til stormøte kl 13:00 – som du kan se her.