NKF bygg og eiendom

Styret i NKF bygg og eiendom 2022-2024

Styret ble valgt på årsmøtet 19. mai for perioden 2022-2024.

Anne Gunn T. Mesel

Styreleder NKF bygg og eiendom
Adm. leder Teknisk, Froland kommune - E-post

Hans-Christian Gram

Nestleder NKF bygg og eiendom
Eiendomssjef, Kristiansand kommune - E-post

Tore Fredriksen

Styremedlem NKF bygg og eiendom
Seniorrådgiver, Oslobygg KF - E-post

Tove Lill Refvik Volle

Styremedlem NKF bygg og eiendom
Leiar reinhald, Kinn kommune - E-post

Tore Myrvold

Styremedlem NKF bygg og eiendom
Utbyggingssjef, Trondheim eiendom - E-post

Laila Jensen

Varamedlem NKF bygg og eiendom
Daglig leder, Nittedal eiendom KF - E-post

Kathrine Emilie Standal

Varamedlem NKF bygg og eiendom
Daglig leder, Boligstiftelsen i Trondheim - E-post

Kirsti Kierulf

Sekretær NKF bygg og eiendom
Adm.dir. Norsk Kommunalteknisk Forening - E-post