Avtale nettverk bygg og eiendom

Standard Norge

Lansering av byggblankett for utbyggingsavtaler

Byggblankett 8447 brukes for å regulere plikter og rettigheter mellom en kommune og en utbygger eller grunneier ved utbygging til gjennomføring av en arealplan (utbyggingsavtale). Standard Norge inviterer til frokostmøtet 15. november hvor du kan høre mer om blanketten og hvilke planer som er lagt vedrørende utbyggingsavtaler framover.

03. november 2023
bygging

Statsbygg

Har laget Samspillsboka

Samspill er avgjørende for å lykkes med store og komplekse byggeprosjekter. Nå har Statsbygg foredlet samspillsmodellen sin og standardisert den i en bok, Samspillsboka.

03. november 2023
Foto: Oslobygg KF

Oslobygg

Jakter energityver

Oslobygg jobber målrettet for mer energieffektive og miljøvennlige bygninger i Oslo kommune. I samarbeid med Grønn Byggallianse og Utdanningsetaten gjennomføres kampanjen “Fang energityven”. Hensikten er å avdekke unødvendig energibruk i daglig drift og styrke kompetanse.

26. oktober 2023
Fra Stavanger kommune sitt foredrag om erfaringer om bruk av digital opplæring i renholdsfaget. Foto: NKF

NKF bygg og eiendom

Dette var Jobb smartere 2023: – Vi kan bli enda flinkere til å stjele

Nok en Jobb smartere-konferanse er historie. Årets utgave var rådgiver Anders Marius Bøe sin første, og kristiansunderen er fornøyd med gjennomføringen og gleder seg allerede til neste år.

24. oktober 2023
Bolignettverk illustrasjon

NKF bygg og eiendom

Innspillsmøte høring til husleielovutvalget

Hva er sentralt for å ivareta botryggheten for leietakere, og for å ivareta utleiernes motivasjon for å leie ut? Hvordan slår dagens regler i husleieloven om kontraktslengde og oppsigelse ut for dere eller for deres medlemmer eller målgruppe? Hva fungerer godt, og hva er problematisk? Husleielovutvalget har kontaktet NKF for innspill i sitt arbeid som gjelder reglene for boligleieforhold. Bli med på åpent høringsmøte 31. oktober.

23. oktober 2023
Foto: Julie Tollefsen

NKF fagnettverk for klimagassberegninger

Jobb smartere: Hvordan skal vi kreve klimagassregnskap?

Det er betydelige klimagassutslipp knyttet til bygninger, både i oppføring, drift og avhending, og en viktig del av kommunenes samfunnsoppdrag og klimaplaner er å redusere disse. Under Jobb smartere i Bergen lanserte Jonas Tautra Vevatne, på vegne av NKFs fagnettverk for klimgassberegninger, kravstillingen de i felleskap har utarbeidet. Kravstillingen finner du her.

19. oktober 2023
Klima illustrasjon

KS

Hvordan jobbe med sammenhenger som påvirker miljø og klima?

"Synergier og konflikter i lokal miljø- og klimapolitikk" er et inspirasjonshefte med gode råd som handler om samspillseffektene i arbeidet med fire sentrale politikkområder; utslippsreduksjon, klimatilpasning, biologisk mangfold og energiomstilling.

19. oktober 2023
Brann illustrasjon 2

Gemini.no

Synlig byggemateriale i massivt tre gir langt raskere brannutvikling

Det benyttes massivtre i bygninger, både private hjem og offentlige bygg. Bra for klimaet, og fint å se på. Men ikke så bra hvis flammene får tak, viser forskning. – Sprinkelanlegg bør vurderes også i massivtrebygg der det ikke er påbudt, mener brannforsker Andreas Sæter Bøe.

19. oktober 2023
Husbanken

NKF bygg og eiendom

Husbanken med friske midler

Husbanken får et løft over statsbudsjettet 2024. – Vi er glade for at Husbanken har friske midler - så nå er det bare for kommunene å søke. Det er også midler igjen for 2023, forteller administrerende direkør i NKF, Kirsti Kierulf.

12. oktober 2023
Illustrasjonsbilde: pexels.com

Norsk Kommunalteknisk Forening

Klimaendringene krever økt satsing på forebygging av naturskader

Norsk Kommunalteknisk Forening, Finans Norge, KS, Norsk Vann, Naturviterne, Norges Bondelag Rådgivende Ingeniørers Forening ber regjeringen og Stortinget nok en gang om å satse mer på klimatilpasning og forebygging av naturskade.

12. oktober 2023