Samferdselsdep

Samferdselsdepartementet

Nå kan du søke om midler til trafikksikkerhetstiltak

– Ulykkesutviklingen de to siste årene er svært bekymringsfull, og 2023 ble nok et mørkt år for trafikksikkerheten. Det er en tydelig påminnelse om at vi må fortsette å holde innsatsen oppe i trafikksikkerhetsarbeidet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

09. januar 2024
dfo logo

DFØ

Ny veileder til regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser

Regjeringen skjerper kravene for å ivareta klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. DFØ har publisert en ny veileder som skal gjøre det enklere å imøtekomme de nye klima- og miljøkravene.

09. januar 2024
Illustrasjonsbilde: Sindre Haarr

Norsk Kommunalteknisk Forening

Dette mener vi om endringene i PBL

Kommunal- og distriktsdepartementet foreslår endringer i plan- og bygningsloven for å legge til rette for en modell med hensynssoner som skal regulere partenes bidrag til felles infrastruktur. Forslaget inneholder også endringer som strammer inn reglene for bruk av utbyggingsavtaler. 

15. desember 2023
Klima illustrasjon

Miljødirektoratet

Søk Klimasats-støtte for 2024

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner, som støtter tiltak for å kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Det er satt av 120 millioner til ordningen i 2024. På webinaret allerede 19. desember vil Miljødirektoratet gå gjennom hva kommunene kan søke støtte til. Søknadsfristen er 15. februar.

14. desember 2023
Gravemaskin illustrasjon

NKF veg og park / NKF bygg og eiendom

Oppretter tverrfaglig felleskap for anleggsprosjekter

– Vi har sett at det mangler en god erfaringsarena for kommunale bygge-, anleggs- og infrastrukturprosjekter, så nå starter vi et nettverk som har byggherrerollen i fokus, forteller seniorrådgiver i NKF, Iren Meli Lundby. Hun har nå fått med seg både Fredrikstad og Stavanger kommune og søker flere som ønsker å dele erfaringer.

13. desember 2023
Bjørn-Egil Olsen, Foto: Askøy kommune/privat

Styreleder

NKF veg og park i 2024

Veg og park står foran mange spennende utfordringer i 2024. Grunnmuren i NKF er medlemskommunene. Det store engasjementet, og ikke minst kunnskapen som hver og en av våre medlemskommuner bidrar med, er en viktig drivkraft for oss. Vi vil alltid lytte til våre kolleger på kryss og tvers av fylkesgrensene for å få best mulig innblikk i hva som skjer i kommunene og ikke minst innspill til videre arbeid.

11. desember 2023
Thomas Olafsen Skogsaas, avdelingsleder i Horten kommune. Foto: Trude Brænne Larssen, Gjengangeren

vegjus.no-konferansen 2024

– Man blir aldri utlært innen trafikksikring.

Rett over nyttår samles nesten 200 juss- og veginteresserte fra hele landet på vegjus.no i Oslo. Avdelingsleder i Horten kommune, Thomas Olafsen Skogsaas, er overbevist om at man aldri blir ferdig utlært.

05. desember 2023
Shutterstock KI-generert illustrasjon. Prompt: Bilde av en veg med masse datapunkter. Omgivelsene rundt veien skal være landlige i Skandinavia.

NKF veg og park

Innspill til vegdataforskriften er sendt

Forslaget til vegdataforskrift synliggjør og tydeliggjør veiers betydning og viktighet i dagens samfunn, som en kritisk og helt nødvendig faktor, hvor de kommunale vegene har avgjørende betydning for et helhetlig transporttilbud for innbyggere og næringsliv. NKF er positive til forslaget, men har påpekt flere forhold som det bør tas tak.

23. november 2023
Norsk Lyspris 2023

Veier24

Gatebelysning i Moss fikk bærekraftpris

Rehabiliteringen av gatelyktene i Moss sentrum har på en forbilledlig måte lykkes med å ivareta flere aspekter innen bærekraft, sier juryen som delte ut Norsk Lyspris 2023.
23. november 2023
Alta kommune stilte med spennende befaring av maskinparken i Finnmarksmørket. Foto: Julie Tollefsen

NKF veg og park

– Tegnet på erfaringsutveksling

Vinterdriftskonferansen i Alta markerte slutten på konferanseåret i NKF. – Det er kommer frem mange ideer og muligheter når man samles på denne måten, forteller seniorrådgiver i NKF, Iren M. Lundby. Konferansen hadde i år et nordisk preg, med besøkende fra både Sverige, Danmark og Finland. 

22. november 2023