dfo logo

DFØ

Ny veileder med beste praksis for kontraktsoppfølging

31. august publiserer DFØ en veiledning om beste praksis for kontraktsoppfølging. Den nye veilederen gjelder både kontraktsoppfølging generelt og oppfølging av krav som skal motvirke arbeidslivskriminalitet spesielt. Veilederen er et av tiltakene i forbindelse med gjennomføringen av Norgesmodellen for et seriøst arbeidsliv.

18. august 2023
Bekk illustrasjon

SINTEF

Åpne bekker redder byene fra oversvømmelse

Gjenåpning av bekker som er lagt i rør reduserer risikoen for oversvømmelse. Men bekkeåpning er en omfattende prosess med flere fallgruver. En ny veileder for planlegging og gjennomføring er nå på plass.

18. august 2023
Veg sol illustrasjon 23

Solenergiklyngen

Potensialet for solkraft i samferdsel i Norge

Skal Norge nå både klimamålene i 2030 og regjeringens mål om 8 TWh solkraft må vi øke produksjonen av solenergi betydelig fra dagens nivå. For å være i stand til å øke krafttilgangen trenger vi areal og vi må̊ ta i bruk de arealene vi kan. Samferdselssektoren har et betydelig potensial til å utvikle prosjekter med solkraftproduksjon, og det kun ved å utnytte konfliktfrie, «grå arealer» som allerede beslaglegges.

17. august 2023
Syklistenes landsforening 23

Syklistenes Landsforening

Verktøykasse for økt aktiv transport – 12 enkle grep

Syklistenes Landsforening har lansert en verktøykasse som politikere kan bruke for å få flere til å gå og sykle – og samtidig redusere biltrafikken. Den består av tolv tiltak som er enkle og billige å gjennomføre.

17. august 2023
Illustrasjonsbilde: Pexels.com

NKF veg og park

Snart kommer vinteren, er din kommune forberedt?

«Hans» har herjet på Østlandet, men plutselig kommer snøen, og spørsmålet er om din kommune er forberedt?

15. august 2023
Vegarbeid illustrasjonsbilde 23

Utdanning

Fagbrev i vei- og veivedlikeholdsfaget

Søknadsfristen for fagbrev i vei- og vedlikeholdsfaget nærmer seg. Faget handler om å drifte og vedlikeholde offentlige og private veier i tillegg til annen infrastruktur.

11. august 2023
Broer illustrasjon

Statens vegvesen

Bestiller ekstern gjennomgang av bruforvaltningen

En ny rapport fra Vegtilsynet om bruinspeksjoner viser at Statens vegvesen gjør store fremskritt for inspeksjonsregimet av bruer. Men i lys av funnene i rapporten og Tretten bru-kollapsen vil vegdirektøren nå gjennomføre en ekstern og helhetlig gjennomgang av etatens bruforvaltning.

11. august 2023
Nye vegjus.no ble lansert tidligere i vår. Skjermdump: vegjus.no

Vegjus.no

Jobber du med ledninger i og ved kommunal veg?

Vegforum for byer og tettsteder – VBT har nå lagt ut en første versjon av sin mal for retningslinjer for ledningsarbeider i og ved kommunal veg. Malen er basert på veilederen med presiseringer og tillegg tilpasset kommunale veger.

10. august 2023
Illustrasjonsbilde: pexels.com

VBT og NKF veg og park

Høringsmøte: Forslag til ny vegdataforskrift

VBT og NKF inviterer til høringsmøte 6. september for å få en nærmere presentasjon av utkast til forskrift, hvor det også er mulig å kommentere og stille spørsmål.

09. august 2023
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård overrekker prisen Årets trafikksikkerhetskommune 2023 til ordfører Helene Berg Nilsen og assisterende kommunedirektør Grete Jacobsen. Foto: Kristin Bentdal Larsen/SD

Samferdselsdepartementet

Tjeldsund er Årets trafikksikkerhetskommune 2023

– Jeg er glad for å kunne tildele Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark prisen som Årets trafikksikkerhetskommune. Tjeldsund kommune er et godt forbilde i arbeidet for å bedre trafikksikkerheten, og det er tydelig at kommunen prioriterer trafikksikkerhet høyt, med stort engasjement, bredde og kreativitet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

07. august 2023