Statens vegvesens fortsetter arbeidet med forbedring og videreutvikling av digital arbeidsvarslingssøknad

Statens Vegvesen

Nå kan du se dine tillatelser på godkjent arbeidsvarsling

Fra 16. september utvider vi tjenesten med en samlet oversikt over tillatelser på arbeidsvarslingssøknader innsendt fra mai 2021.

17. september 2021
KMD logo 2

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

H-4/21 Etablering av ladepunkter og ladestasjoner for elektrisk drevne kjøretøy (elbiler) og fartøy med batterielektrisk fremdrift – forholdet til plan- og bygningsloven

Rundskrivet erstatter et tidligere rundskriv fra 2020 om elbilladere, og gir god veiledning om hvordan kommunene skal forholde seg til ladestasjoner for alle typer kjøretøy, anleggsmaskiner og fartøy. 

14. september 2021
VINTERVEGDAGER 2021

NKF veg og park

Vinterdrift i Tromsø

18. - 19 november kjører vi vinterutgave av kommunevegdagene i Tromsø. Vi gleder oss til å møtes igjen og oppfordrer deg til å sende inn innspill til programmet.

10. september 2021
Statens vegvesen logo_farger

Statens Vegvesen

Forskriftsarbeid vegdata og trafikkinformasjon

Statens vegvesen mottok i september i 2020 et oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet om å utforme en ny forskrift til veglova § 10, og eventuelt revidere eksisterende vegdataforskrift.

10. september 2021
Statens vegvesen logo_farger

Statens Vegvesen

Vareleveringslommer - flerbruk eller ei?

Thorvald Meyers Gate i Oslo har nylig blitt pusset opp, med seks nye vareleveringslommer langs gatas østre fortau. Vareleveringslommene har lav (2 cm) kantstein mot fortau og kjørebane og avviker dermed fra vegnormalen.

03. september 2021
Det oppstår store mengder overskudd av jord- og steinmasser som ikke er forurenset, i Norge hvert eneste år. Massene kan utnyttes langt bedre enn i dag. Foto: Mette Follestad/Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet

Bredt samarbeid om bedre håndtering av jord og stein

10 etater går sammen om å anbefale tiltak og virkemidler for bedre utnytting og håndtering av ikke-forurensede overskuddsmasser.

03. september 2021
Vintervei_skog

Statens Vegvesen

Deteksjon av snøskred ved hjelp av infralyd

Rapport: Erfaringer fra 4 skredutsatte veger i perioden 2014 - 2021

26. august 2021
NKF VP - Nyhetsbilde

NKF veg og park

Velkommen til høstens vegfaglige konferanser

Sommeren er på hell, og vi kan allerede nå informere om at høsten vil by på to spennende faglige møteplasser - en digital og en fysisk

06. august 2021
VINTERVEGDAGER 2021

18.-19. november / Tromsø

Vinterdriftsdager 2021

Vi har gleden av å invitere til NKF veg og parks første fysiske møteplass på lang tid. Stedet er Tromsø og temaet er vinterdrift av kommunal veg. Datoene er 18. - 19. november med bli-kjent-treff 17. november. Sett av datoene nå så vil det bli lansert program i midten av September. 

06. august 2021
Tunnel

Statens Vegvesen

Avvikling av ordning med typegodkjenning i Vegdirektoratet

Vegdirektoratet har i mange år praktisert ordninger med typegodkjenning av bergsikringsbolter, vann- og frostsikring i vegtunneler samt sementer og bindemidler - Nå blir det endring. 

01. juli 2021