Skjermdump: SINTEF

NKF veg og trafikk og VBT

Ny rapport: Vann fra veg

Prosjektets målsetning er å fremskaffe relevant informasjon om håndtering av vegvann, presentere bærekrafige åpne og lokale løsninger og belyse ulike problemstillinger rundt overvann og veg.

06. oktober 2020
Styrerom

NKF veg og park

Styret i NKF veg og park 2020-2022

Styret for NKF veg og park ble valg for perioden 2020-2022 ble valgt på årsmøtet 9. september 2020.

Veg og trafikk

Om NKF veg og trafikk

NKF veg og trafikk er foreningens fagforum for de som arbeider med kommunale veger og tilhørende infrastruktur, og er Norges ledende organisasjon for offentlige og private virksomheter og enkeltpersoner. Forumet er talerør i vegsaker overfor myndigheter, fagmiljøer og andre samarbeidspartnere.

NOU_overvann

NKF veg og trafikk

Høringsuttalelse: NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder - som problem og ressurs

Kom med innspill nå

18. april 2016
Veg og trafikk grønn mann

Valgt på årsmøtet 21. mai på Voss

Nytt styre i NKF veg og trafikk

Øyvind Hardeland ble valgt som ny leder i NKF veg og trafikk i perioden 2014-2016.

17. juni 2014

NKF veg og trafikk

Årsberetninger

NKF veg og trafikk

Protokoller fra årsmøter