Forside illustrasjon

Norsk Kommunalteknisk Forening

Vi får ikke til digitaliseringen av kommunaltekniske tjenester

Administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf, har skrevet kronikk i Kommunal Rapport om at till tross for at kommuner i mange år nå har digitalisert, får vi ikke til å digitalisere de tekniske tjenestene våre. Kronikken baserer seg på den nye Rambøll-rapporten IT i praksis for kommunalteknikere

22. februar 2023
Veileder taushetsplikt JBD 23

Justis- og beredskapsdepartementet

Veileder: Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt

Mange som jobber i forvaltningen, opplever reglene om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt som kompliserte, og det kan være vanskelig å finne ut hvilke regler som gjelder for dem, og hvordan reglene skal anvendes. Dette kan være særlig vanskelig når organer som er underlagt ulike regler, skal samarbeide om å løse oppgaver. Denne veilederen skal hjelpe til med å finne den riktige løsningen når de konkrete spørsmålene oppstår.

16. februar 2023
NKF stiller også i 2023 på Arendalsuka. Her fra 2023 der administrerende direktør Kirsti Kierulf stilte i debatt sammen med Norsk Vann, KS og politikerne. Foto: Sindre Haarr

Norsk Kommunalteknisk Forening / Bygg Arena Arendal

Utfordrer regjeringen på klima, arbeidsliv og boligbygging

Under Arendalsuka 2023 vil Bygg Arena Arendal (BAA) rette søkelyset mot løsninger som sikrer at Norge skal klare den grønne omstillingen, skape trygge arbeidsplasser, bygge nok boliger og sikre god by- og stedsutvikling.

09. februar 2023
Kirsti Kierulf, adm. dir. i NKF. Foto: Chris Caspersen

Norsk Kommunalteknisk Forening

Lederen: Urolige tider vil prege 2023

Administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf, skriver denne uken om at vi går inn i et usikkert 2023, og om utfordringene og mulighetene som følger.

05. januar 2023
KT 4-22

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Les årets siste nummer av Kommunalteknikk

Det nærmer seg jul og årets siste nummer av Kommunalteknikk har kommet i postkasser rundt om i hele landet. I denne utgaven kan du lese om blant annet byggesak i Ringerike kommune, Molde kommunes satelittkontor i Oslo, EUs taksonomi for bærekraftig utvikling, aldersvennlige samfunn og mye, mye mer.

01. desember 2022
Administrasjonen22

Norsk Kommunalteknisk Forening

Vil du være vår kollega?

Vi er på jakt etter flinke folk som vil jobbe sammen med oss! To rådgiverstillinger og en som produkteier for de digitale verktøyene.

24. november 2022
DIKT illustrasjonsbilde 2

DIKT-konferansen / 7.-8. desember

Den viktigste møteplassen for deg som er opptatt av digitalisering av kommunaltekniske tjenester

NKF fortsetter å gjennomføre den viktigste møteplassen for deg som jobber med digitalisering av kommunaltekniske tjenester. Her er noen av høydepunktene.

24. november 2022
Kirsti Kierulf er administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening. Foto: Chris Caspersen

Miljødirektoratet / Klimasats / NKF

Klimatilpassing: Kommuner kan søke støtte for 2023

Nå kan kommuner og fylkeskommunar søke tilskudd til arbeid med klimatilpassing i 2023. Søknadsfristen er 15. februar. – Det kan vel stilles spørsmål ved at det snakkes om at vi skal satse på klima og miljø, at Klimasatsmidlene, som utgjorde 250 millioner i 2022, tas bort og at Miljødirektoratet får 6,4 millioner til støtteordninger for kommuner og fylkeskommuner, sier administrerende dorektør i NKF, Kirsti Kierulf.

23. november 2022
Skjermdump: vegvesen.no

DIKT-konferansen / 7.-8. desember

Digitale veglister deltar

Digitale veglister-prosjektet reiser i disse dager rundt på NKF sine nettverksmøter for å informere om prosjektet, og få innspill til prosjektet fra vegeiere i hele landet. Prosjektet vil også være tilstede under DIKT-konferansen 6.- 8. desember i Oslo, hvor de vil stå på stand samt holde et foredrag om digitaliseringsreisen som Statens Vegvesen er godt i gang med.

14. november 2022
Illustrasjonsbilde: Pixabay

NKF digital

Hvordan jobbes det digitalt med kommunalteknikk, i praksis?

Digitalisering er et viktig verktøy for å fremme bærekraftig samfunnsutvikling i kommuner. I forbindelse med DIKT-konferansen har NKF fått bistand av Rambøll til å finne ut hvordan det står til med den digitale hverdagen hos norske kommunalteknikere.

09. november 2022