null

Styreleder NKF byggesak, Malvin Bjorøy. Foto: Kjell Jørgen Holbye

NKF byggesak

Endring for André - om endringsprosesser på norske plan- og byggesakskontorer

Styreleder i NKF byggesak, Malvin Bjorøy, er til daglig leder for byggesak i Asker kommune. Trønderen, med lang fartstid fra flere norske kommuner, har klare synspunkter på hvordan man kan gjennomføre endringsprosesser på norske plan- og byggesakskontorer. 

Det er få som ønsker endringer. Likevel står vi overfor kontinuerlige endringer hver dag, enten det er å male huset, valg av middag, kjøpe ny bil, fylle året, bli syk eller skifte jobb. Mange ønsker at arbeidsplassen skal være et stabilt anker, hvor man vet hva man går til og hva man kommer til.  

– Som leder har vi ansvaret for produksjon, arbeidsmiljø og utvikling. Man må være forberedt på dagen i dag og på morgendagen. Og som leder må vi være flinke til å lytte, forklarer Bjorøy.  

Vi står i dag i utfordringer som påvirker bransjen på måter man ikke har sett tidligere. For å kunne håndtere utfordringene på en god og effektiv måte, kan det måtte bli nødvendig å legge om driften for byggesaksbehandling i 2024. Å gjennomføre disse endringene er ikke nødvendigvis alltid like lett. 

Utfordringer man kan møte på norske plan- og byggesakskontorer

Noe av det Bjorøy ser som en utfordring når man ønsker å gjennomføre endringer på plan- og byggesakskontorer er konservative kommunalteknikere, sier han med et glimt i øye.  

– Innenfor teknisk sektor finner man mange som kanskje er litt introverte og glad i teknologi teknologi, men ikke nødvendigvis like glad i folk. Det å være i kontakt med mennesker er likevel en viktig del av jobben. 

– Folk er opptatt av konstanter og absolutter. Står det 4 meter så gjelder 4 meter. 

Det har vært en god del lovendringer de siste årene., og med referanse til dette sier Bjorøy: – Det er dobbelt så langt fra Oslo til Otta som fra Otta til Oslo. 

– Mange jobber nok etter det gamle systemet, selv om plan- og bygningsloven har endret seg. 

I dette kan man forstå at det kan oppstå utfordringer i gjennomførelsen av endringsprosesser som følge av at det blir en stor avstand mellom de som setter lovene og de som skal jobbe etter dem.

Viktigheten av kriseforståelse for å få til en endring

Ifølge Bjorøy er krisebevissthet avgjørende for å lykkes med endring. I det mener han at det er først når man står på bunnen og opplever en krise, at man virkelig forstår hvilke endringer som vil være nødvendige for å håndtere situasjonen. Han understreker at det er kritisk at en leder har en god presentasjon av krisen for å oppnå suksess med en endring:

– Når man serverer en krise, vet man ikke nødvendigvis hvordan folk vil reagere; noen blir motivert, mens andre paralyseres. Det er viktig å la følelseslivet til de ansatte slippe til. Som leder må man støtte opp om dem som synes krisen er vanskelig, i tillegg til å støtte dem som vil opp og frem. 

Eierskap er viktig

For å ha suksess med en endringsprosess er det helt avgjørende at man får med hele flokken, sier Bjorøy: – Uten å få med organisasjonen, tillitsvalgte, verneombud og ansatte vil man som leder bare spinne rundt uten sjanse til å få til noe. Man kan møte en enorm makt og motstand i ansatte som ikke har vært en del av prosessen.  

Det er dette eierskapet og engasjementet fra hver enkelt som, ifølge Bjorøy, er nøkkelen til å skape varig suksess i endringsprosessen. 

Hvem er André tenker du kanskje?

Når man får servert et endringsforslag tenker man fort at det gjelder for noen andre, ikke seg selv, forklarer Bjorøy:

– Det er for alle de andre. Endring for André.  


Er du interessert i å høre mer om hva som skal til for å gjennomføre nødvendige endringer i din organisasjon, samt få med deg viktige redskap i verktøykassa som gjør det mulig? Bli med på Tromsøkonferansen 2024! Du vil der få muligheten til å høre Malvin Bjorøy snakke om tema. Det vil bli gode samtaler rundt endring og rollen som leder, og vil være en gylden mulighet til å få tatt opp problemstillinger og spørsmål du selv kommer med. 

Meld deg på Tromsøkonferansen 2024 her.

Tromsøkonferansen 2024.png