På forespørsel

Entrepriserett og utvalgte juridiske emner, også PBL og kontraktsrett mm.

Beate V
Advokat Beate Vesterås Fotograf: Sturlason

NKF tilbyr kurs i samarbeid med Advokatfirma Beate Vesterås AS

Advokat Beate Vesterås har omfattende og variert erfaring fra offentlig og privat virksomhet blant annet fra domstolene, forsikringsbransjen og som forretningsadvokat i ulike advokatvirksomheter.
Vesterås er spesialist innen entrepriserett, bygg/anlegg og rådgiverrett og profesjonsansvar, og med lang erfaring innen forsikringsrett og arbeidsrett, både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Egen virksomhet ble etablert i 2017, og hun tilbyr nå sin spisskompetanse innenfor rammene av eget firma.

Advokat Vesterås har god erfaring med forhandlinger og er også autorisert advokatmekler for Advokatforeningens meklingsutvalg og medlem av det eksterne utvalget av rettsmeklere for Borgarting lagmannsrett og underliggende domstoler. Hun har også vært oppnevnt ekspert og avgir uttalelser i tvister mellom profesjonelle parter.

Når utenrettslige løsninger ikke leder frem er Vesterås en erfaren prosedyreadvokat som jevnlig fører saker for de alminnelige domstoler.

Hun kommer sist fra stillingen som assosiert partner i DLA Piper DA, avdeling for tvisteløsning og entreprise og har også tidligere jobbet som advokat i Tryg Forsikring i avdeling for profesjonsansvar og som dommerfullmektig 1 i Oslo tingrett.

Erfaring:

 • Prosedyre for domstolene – Forhandlinger – meklinger
 • Foredrag for klienter, faggrupper og studenter
 • Ekspertuttalelser
 • Fagkurs for arkitekter, rådgivere og entreprenører
 • Innlegg i plan- og bygningsforum
 • Publisert artikler i Estate og Regnskap og revisjon
   

Entrepriserett: Alt innen NS-standarder

Aktuelle temaer kan være:

 • Kontraktsinngåelse, kontraktsgjennomføring og avslutning.
 • Tilstransport
 • Mangels- og reklamasjonshåndtering
 • Endringer
 • Sluttoppgjør

Bustadoppføringslova

Plan- og bygningsloven:

 • Rolleforståelsen, ansvar i byggesak
 • Plansaker
 • Fra rammesøknad til ferdigattest

  Kurs kan også tilbys for større oversikt over byggesaken, alt fra lov- og forskriftskrav til plan- og bygningsloven, forholdet til forsikring osv.

Profesjonsansvar og rådgivningskontrakter NS 8401/8402

Kontraktsrett generelt 

 • Kvalitetssikring av kontrakter

Reklamasjonsrett

Tvisteløsninger

 • Prosess og mekling
 • Forhandlinger

Reklamasjon NS 8401/8402

 • Hvorfor reklamasjon?
 • Frister og formelle krav til reklamasjon?
 • Hva med passivitet?
 • Betydningen av for sen reklamasjon
 • Forholdet mellom reklamasjon og foreldelse

Alle temaer belyses med praktiske eksempler.

Mer om advokat Beate Vesterås

Bakgrunn: 

 • 2022 – : Advokatfirma Beate Vesterås AS
 • 2017 – 2021: Assosiert partner, advokatfirma DLA Piper DA
 • 2017:    Egen praksis – kontorfellesskap Advokatfirma Forsberg DA
 • 2010 – 2017: Advokat, Tryg Forsikring
 • 2005 – 2010: Dommerfullmektig I, Oslo Tingrett
 • 2004 – 2005: Dommerfullmektig, Solør Tingrett
 • 2000 – 2004: Advokat, Advokatfirma Lindh Stabel Horten
 • 1998 – 2000: Advokatfullmektig, advokatforma Flod & Co.
 • 1997 – 1998: Førstekonsulent, Kommunal- og regionaldepartementet

Fagkompetanse:

 • Tvisteløsninger
  • Autorisert mekler for Domstolenes meklingsutvalg
  • Autorisert mekler for Advokatforeningens meklingsutvalg
  • Alle typer prosesser for domstolene
 • Entrepriserett
  • NS-standarder
  • Bustadoppføringslova
  • Plan- og bygningsloven
 • Profesjonsansvar
  • Rådgiver, arkitekt, advokat, regnskap, revisor, eiendomsmegler mm.
 • Forsikringsrett – Arbeidsrett- Kontraktsrett

Vertskap for et kurs, eller ønsker du at vi snarest setter opp et åpent kurs/webinar?

Vi hører svært gjerne fra deg, og arrangerer også internkurs for din kommune, dersom det er ønskelig.

Kontakt: Julie Tollefsen, NKF