NKFs tillitsvalgte

Reiseregninger

Reiseregning
Husk å sende reiseregning

Reiseregning fylles ut og sendes til faktura@kommunalteknikk.no senest 14 dager etter avsluttet reise.

Reiseregning i Excel (satsene holdes oppdatert)