Norsk Kommunalteknisk Forening

Hovedstyret 2022-2024

Hovedstyret i NKF ble valgt for perioden 2022-2024 på landsmøtet 19. mai 2022.

Hovedstyret er organisasjonens øverste myndighet mellom ladsmøtene, velges av landsmøtet og har fem medlemmer og to varamedlemmer. Styret står for den løpende virksomheten, og samordner aktivitetene i foreningen.


 

Kjetil Wold Henriksen

Leder Norsk Kommunalteknisk Forening
E-post / 975 52 354

Terje Strøm

Nestleder Norsk Kommunalteknisk Forening
Daglig leder, BIR Infrastruktur AS - E-post / 957 26 290

Cecilie Solli

Styremedlem Norsk Kommunalteknisk Forening
Einingsleiar plan byggesak og geodata, Sula kommune - E-post / 905 56 060

Dag-Ivar Andreassen

Styremedlem Norsk Kommunalteknisk Forening
Seksjonsleder byggforvaltning, Tromsø kommune - E-post / 970 10 400

Mette Cecilie Nystrøm Brox

Styremedlem Norsk Kommunalteknisk Forening
Eiendomssjef, Klepp kommune - E-post / 407 21 307

Odd-Magne Anderdal

Varamedlem Norsk Kommunalteknisk Forening
Leiar eigedom, Hemsedal kommune - E-post / 970 58 812

Venke Moe

Varamedlem Norsk Kommunalteknisk Forening
Plan- og bygningssjef, Kristiansand kommune - E-post / 909 79 540