Norsk Kommunalteknisk Forening

Hovedstyret 2020-2022

Hovedstyret i NKF ble valgt for perioden 2020-2022 på årsmøtet 9. september 2020.

Hovedstyret er organisasjonens øverste myndighet mellom ladsmøtene, velges av landsmøtet og har fem medlemmer og to varamedlemmer. Styret står for den løpende virksomheten, og samordner aktivitetene i foreningen.


 

Jan-Egil Clausen

Styreleder Norsk Kommunalteknisk Forening
Daglig leder, Filmparken AS - E-post / 905 23 600

Kjetil Wold Henriksen

Nestleder Norsk Kommunalteknisk Forening
Teknisk sjef, Hamar kommune - E-post / 975 52 354

Iren Meli Lundby

Styremedlem Norsk Kommunalteknisk Forening
Seniorrådgiver/jurist, Rambøll - E-post / 957 60 896

Cecilie Solli

Styremedlem Norsk Kommunalteknisk Forening
Samfunnsplanlegger, Ålesund kommune - E-post / 905 56 060

Terje Strøm

Styremedlem Norsk Kommunalteknisk Forening
Daglig leder, BIR Nett AS - E-post / 957 26 290

Odd-Magne Anderdal

Varamedlem Norsk Kommunalteknisk Forening
Leiar eigedom, Hemsedal kommune - E-post / 31 40 88 12

Øystein Dale

Varamedlem Norsk Kommunalteknisk Forening
Sekstjonsleder, Tromsø kommune - E-post / 913 32 811