Produkter

NKF tilbyr en rekke produkter innen kjerneområdene bygg og eiendom, byggesak, plan og miljø, vann og avløp og veg og uteområder.

Kurs og seminarer

Årlig har vi over 2000 deltakere på kurs og seminarer, først og fremst innen byggesak, plansak, bygg og eiendom og veg og trafikk. Men vi samarbeider også med andre organisasjoner om felles kurs. Se planlagte kurs

Nettverksgrupper

Norsk Kommunalteknisk Forening har et stort nettverk som medlemmene våre er en del av og nyter godt av, blant annet gjennom lokale nettverksgrupper innen ulike fagområder. Vi har etablert nettveksgrupper innen alle våre fagområder.

Mer om nettverksgrupper

NKF prosjekthjelper

Ved å bruke dette verktøyet vil du på en effektiv, rask og rimelig måte kunne utarbeide formålsbeskrivelser for offentlige bygg, og verktøyet kan brukes av alle som skal bygge, både i små og store kommuner. Gå til NKF prosjekthjelper.

IK-bygg

Et internkontrollsystem utviklet for å gi deg oversikt over tilstanden på alle kommunens bygg. Les mer på www.ikbygg.no

vegjus.no

En juridisk bistandsportal for alle som jobber med kommunal veg. Gå til vegjus.no.

Tidsskriftet Komunalteknikk

Tidsskriftet kommer fire ganger i året til alle medlemmer/kontaktpersoner. Mange av artiklene skrives av leserne selv og er en unik kilde til å lese om ulike erfaringer i kommunene. Les tidligere utgaver av tidsskriftet her.

Folkevalgtopplæring og temahefter

NKF har gjennom mange år utarbeidet temahefter innen en rekke kommunaltekniske fagområder. Se oversikt i nettbutikken her.

Diskusjonsforumet nkfnett.no

Diskusjonsforumet er en erfaringsdatabase innen NKFs kjerneområder: Erfaringsbasen er åpen for alle som er ansatt i norske kommuner. Gå til nkfnett.no.