Du er her: Forsiden/Medlemskap

Bli medlem i det kommunaltekniske fellesskapet!

Medlemskap i NKF gir en rekke fordeler og sikrer deg innflytelse på den kommunaltekniske utviklingen i Norge.

Kommunevegdagene 2019 sal
Fra Kommunevegdagene 2019 i Kristiansand

Medlemsfordeler

Medlemskap 2024

De fleste av landets kommuner og en rekke offentlige og private foretak har et virksomhetsmedlemskap i NKF (se medlemsoversikt). Dersom man ønsker å være med i nettverk, så kommer denne kostnaden i tillegg.

  • Kontingenten for kommuner *: Antall innbyggere i kommunen.
  • Kontingenten for kommunale, interkommunale og private foretak **: Antall ansatte ganger 1000.
  • Kontingenten for statlige virksomheter, fylkeskommuner, akademia og stiftelser ***: Antall ansatte i virksomheten.
  • Kontingenten for enkeltpersoner, studenter og pensjonister som ikke er en del av en virksomhet er en satt pris.
  • Medlemskapet gjelder for et kalenderår. Eventuell oppsigelse må meldes til nkf@kommunalteknikk.no innen 31.12 for å være gjeldende påfølgende år.
     
Innbyggere / ansatte Kontingent
2 000 2 230
2 000 - 5 000 5 030
5 000 - 10 000 7 260
10 000 - 30 000 9 490
30 000 - 50 000 12 840
50 000 - 100 000 16 180
> 100 000 22 320
Personlig medlem 790
Studentmedlem 395

*) Eksempel pris for kommune: Kommune med 12 958 innbyggere må betale 9 490,-
**) Eksempel pris for private firma, kommunale og interkommunale foretak: Firma med 4 ansatte må betale kr 4 800,-.
***) Eksempel pris statlige virksomheter, fylkeskommuner, akademia og stiftelser: Foretak med 2 500 ansatte må betale 5 030,-.

 

 

 

 

 

 

Meld deg inn her

Virksomhetstype*
Ønsker du/dere å motta Kommnalteknikk?*
Er postadresse en annen enn fakturaadresse?*
Hit sendes medlemsmagasinet Kommunalteknikk
Bekreftelse*
Jeg bekrefter å ha lest igjennom og godkjent vilkår priser for medlemskap i NKF.