Du er her: Forsiden/Medlemskap

NKF

Bli medlem i det kommunaltekniske fellesskapet!

Medlemskap i NKF gir en rekke fordeler og sikrer deg innflytelse på den kommunaltekniske utviklingen i Norge. Over 3 000 personer er registrert i den eneste samlende organisasjonen for sektoren.

Kommunevegdagene 2019 sal
Fra Kommunevegdagene 2019 i Kristiansand

Medlemsfordeler

  • Tidsskriftet Kommunalteknikk med 4 utgaver pr år
  • Medlemsrabatt på NKFs kurs og konferanser
  • Medlemsrabatt på IKbygg
  • Mulighet til å delta i faglige nettverksgrupper innenfor bygg og eiendom, byggesak, plan og miljø, VA og veg og park
  • Mulighet til å medvirke i faglig utviklingsarbeid, blant annet gjennom NKFs fagfora
  • Mulighet for å være med i diskusjonsforumet nkfnett.no
  • Nyhetsbrev med relevant fagstoff hver uke

Type medlemskap

Virksomhet

De fleste av landets kommuner og en rekke private bedrifter har et virksomhetsmedlemskap i NKF (se medlemsoversikt). Virksomheten kan registrere det ønskede antall personer, som blant annet mottar tidssskriftet Kommunalteknikk.

Dersom virksomheten også ønsker å være med i nettverk, så kommer denne kostnaden i tillegg.

Personer

Personlig medlemskap passer for enkeltpersoner som ikke er del av en virksomhet

Kontingent 2022

Personer

Kontingent Kr 730,- (studenter og pensjonister 50 % rabatt).

Virksomheter

Kontingenten for kommuner avhenger av antall innbyggere; kommunale, interkommunale og private foretak mulitipliserer antall ansatte med 1000 for å finne riktig intervall i oversikten under.

Innbyggertall ( *)kommunale, interkommunale og private foretak: antall ansatte * 1000)

 
Kontingent 
2 000 2 070
2 000 - 5 000 4 660
5 000 - 10 000 6 730
10 000 - 30 000 8 800
30 000 - 50 000 11 900
50 000 - 100 000 15 000
> 100 000 20 700

*) Eksempel pris for private firma, kommunale og interkommunale foretak:
Firma x med 4 ansatte må betale kr 4 660,-, mens firma y med 11 ansatte må betale kr 8 800,-.