Illustrasjon PBL 4

Regjeringen

Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2024

Her finner du oversikten over alle endringer i lover og forsrkifter fordelt etter departement. Vi anbefaler å ta en særlig titt på Kommunal- og distriktsdepartmenetet (PBL) og Nærings- og fiskeridepartementet (anskaffelser).

11. januar 2024
Blagront forum illustrasjon

Norsk Kommunalteknisk Forening / Fremtidens vann og avløp

Sammen finner vi morgendagens blå og grønne løsninger

Sensommeren og høsten har vært preget av ekstremvær flere steder i landet, og det er ingen indikasjoner på at det blir mindre i tiden fremover. Skal vi nå klimamålene vil kommunene ha en sentral rolle, ifølge Miljødirektoratet. Her kan du lese artikkelen fra "Fremtidens vann og avløp". Ellers minner vi om møte i Blågrønt forum 18. januar - du kan lese mer om forumet her.

11. januar 2024
Miljodirektoratet 2021

Miljødirektoratet

Økt tilskudd til kommuner for å ivareta naturmangfold

Tilskuddsordningen for å ivareta naturmangfold i kommuneplanleggingen utvides i 2024.

10. januar 2024
På Utsira bor det omlag 200 innbyggere. Foto: Utsira kommune

Norsk Kommunalteknisk Forening

Nær saksbehandling i Norges minste kommune

I Norges minste kommune, Utsira, bor det rett i overkant av 200 innbyggere. På den lille øya utenfor Haugesund er spesialrådgiver Damian Bådsvik nå ansvarlig for nesten hele plan- og byggesaksforvaltningen. – For meg er det mindre arbeid å yte ekstra service tidlig for innbyggerne i byggesaker. Det får vi tilbake i gode byggesaksprosesser og mindre interessekonflikter.

10. januar 2024
Miljodirektoratet 2021

Miljødirektoratet

220 millioner i Klimasats-potten for 2024

I tillegg til 120 millioner i friske penger, deler Miljødirektoratet ut restmidler, slik at samlet pott til kommunene blir på rundt 220 millioner.

10. januar 2024
Kompetanseprogram for folkevalgte illustrasjonsbilde

NKF plan og miljø / NKF byggesak

Folkevalgtopplæring 2024

NKF har lenge produsert folkevalgtopplæring for plan og byggesak. 2024-versjonen er litt annerledes når NKF lanserer Komeptanseprogram for folkevalgte.

Illustrasjonsbilde: Sindre Haarr

Norsk Kommunalteknisk Forening

Dette mener vi om endringene i PBL

Kommunal- og distriktsdepartementet foreslår endringer i plan- og bygningsloven for å legge til rette for en modell med hensynssoner som skal regulere partenes bidrag til felles infrastruktur. Forslaget inneholder også endringer som strammer inn reglene for bruk av utbyggingsavtaler. 

15. desember 2023
Klima illustrasjon

Miljødirektoratet

Søk Klimasats-støtte for 2024

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner, som støtter tiltak for å kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Det er satt av 120 millioner til ordningen i 2024. På webinaret allerede 19. desember vil Miljødirektoratet gå gjennom hva kommunene kan søke støtte til. Søknadsfristen er 15. februar.

14. desember 2023
Naturmangfold Miljodirektoratet historier

Miljødirektoratet

Fem kommuner som prioriterer naturmangfoldet

Kommuner kan søke Miljødirektoratet om tilskudd til å lage kommunedelplan naturmangfold. Møt fem kommuner som bruker planen til å ivareta sin natur.

13. desember 2023
KDD logo 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet

Arealregnskap i kommuneplan

Kommunal- og distriktsdepartementet anbefaler at kommunene utarbeider et arealregnskap som del av kommuneplanarbeidet. Veilederen om arealregnskap i kommuneplan gir svar på spørsmål som: Men hva er et arealregnskap i kommuneplansammenheng? Hva skal det inneholde, hvordan bruke og formidle det og hvilke kilder har vi?

13. desember 2023