Annonseinformasjon

Med en annonse i tidsskriftet Kommunalteknikk og på vår nettside treffer du vår målgruppe som er toppledere, mellomledere og fagarbeidere innenfor det kommunaltekniske fagområdet.

Priser og format - annonser i tidsskriftet 2022

Omslag side 2, side 3 og baksiden
Kr. 25.900,- eks. mva.

1/1 side:

Kr. 21.400,- eks. mva.
Format A: 185 x265 mm

 

1/2 side:

Kr. 16.500,- eks. mva.

Format B: 185 x 130 mm

Format C: 130 x 185 mm

Format D: 90 x 265 mm 

  

1/3 side:

Kr. 14.500,- eks. mva.

Format E: 185 x 85 mm

Format F: 90 x 185 mm

  

1/4 side:

Kr.10.900,- eks. mva.

Format G: 185 x 63 mm

Format H: 90 x 130 mm

Format I: 59 x 265 mm

 

1/8 side:

Kr. 9.200,- eks mva

Format J: 185 x 35 mm

 

Øvrige priser:

Bilag: pris etter avtale

Byråprovisjon: 8%

 

Rabatter:

Be om pristilbud! Vi gir gode rabatter ved seriebestilling!

 

Leverandørguiden - våre gule sider (rubrikkannonser)

- GJØR DEG SYNLIG I MARKEDET

Når du står oppført under leverandørguiden i tidsskriftet - blir det samme oppføringen på nettstedet. 

Prisen er kr 130,- per linje eks. mva. En oppføring på eksempelvis fire linjer koster kr 520,- per utgave per bransje(r) du ønsker å stå oppført under. Bestillingen er bindene for fire fortløpende utgaver.

Gjennom oss når du innkjøperne i offentlig og privat sektor

Bransjene står alfabetisk innen følgende produktgrupper:

  • Vann og Avløp
  • Vei og Utemiljø
  • Avfall og Gjenvinning
  • Bygg og Anlegg
  • Brann og Sikkerhet
  • IT, Kart og Geodata

Bestilling kan gjøres elektkronisk: Leverandørguiden på nett og elektronisk bestilling

 

Internettannonse

Bannerannonse høyreside forsiden -størrelse (180 priksler x150)
Annonsepris kr. 3.900.- eks mva per mnd - for nærmere informasjon
kjell.jacobsen@kommunalteknikk.no

 
Stilling ledig - bare på internett:
kr. 3.500.- eks mva fram til søknadsfristens utløp.
Prisen inkluderer annonsering på kommunalteknikk.no.
Gratis hvis stillingsannonse i tidsskriftet!
 

Slik ønsker vi å motta materiellet

Tekniske data for elektronisk overføring av annonser:

Filformater

Pdf, jpg, tiff eller eps. Husk oppløsning på bilder 300 dpi.

 

Navn på fil

Gi filen et logisk navn. Dvs. hvilken utgave annonsen skal trykkes i og firmanavn.

(Eks.: Kt 10/Flygt.)

 

Øverføringsmedium

E-post: post@plussdesign.no

 

Trykkeri og bladformat

Trykkeri:
Zoom Grafisk AS
www.zum.no
Tlf: 32 26 64 50


Opplag og bladformat
Opplag: 5000
•    Bladformat: A4
•    Satsflate: 185 X 264

 

Kontakt annonser

​Kjell M. Jacobsen
Salgsansvarlig
Krokkleiva 6B
1170 Oslo

+47 911 58 893
kjell.jacobsen@kommunalteknikk.no