Om tidsskriftet Kommunalteknikk

Bladet har som mål å være en faglig formidlingskanal mellom kommuner, myndigheter, fagmiljøer, organisasjoner og næringsliv og, ikke minst, kollegaer i mellom.

Fagområder

•    Administrasjon og ledelse
•    Avfall, renovasjon og gjenvinning
•    Brann og beredskap
•    Energi
•    Kart og geodata
•    Offentlige bygg og eiendommer
•    Plan- og byggesak
•    Vann og avløp
•    Veg, trafikk og samferdsel
•    Utemiljø, parker, plasser og grøntanlegg

 informasjon til artikkelforfattere her.