Styrerom

NKF bygg og eiendom

Styret i NKF bygg og eiendom 2022-2024

Styret ble valgt på årsmøtet 19. mai for perioden 2022-2024.

21. juni 2018
Byggeplass

Om fagforum og visjon

Dette er NKF bygg og eiendom

- Norges største og ledende nettverk innen offentlig bygg og eiendomsforvaltning
- Representerer 95% av kommunal bygningsmasse, og utgjør et betydelig kompetansemiljø innen byggforvaltning og drift