Reiseregning

NKFs tillitsvalgte

Reiseregninger

Mal for reiseregninger (obligatorisk) og retningslinjer for utfylling. Satsene i reiseregningen er oppdatert pr 27.05.22.

22. september 2020
nkf_liten

NKF

For tillitsvalgte

Under siden 'For tillitsvalgte' er det samlet nyttig informasjon om hederstegn, reiseregninger, viktige datoer, visjon, organisasjon, strategi mm.

Styrerom

NKF byggesak

Styret i NKF byggesak 2022-2024

Styret for NKF byggesak ble valg for perioden 2022-2024 ble valgt på årsmøtet 19. mai 2022.