NKFs tillitsvalgte:

Presentasjon av NKF i Powerpoint

Du kan bruke presentasjonen av NKF som utgangspunkt, og tilpasse den til ulike sammenhenger og formål.

NKF – en kort presentasjon

Presentasjonen revideres minimum en gang pr år.