Utgaver av Kommunalteknikk illustrasjon

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Abonnement

Kommunalteknikk utgis fra 2020 4 ganger i året og dekker hele det kommunaltekniske fagområdet. Dersom din kommune eller organisasjon er medlem i NKF kan du bestille magasinet vederlagsfritt.

Pris: 420,- for 4 utgaver. Bestill abonnement (inkludert i medlemskapet i NKF)

Opplag: 3.800

Teknisk opplysninger 

  • Bladformat: A4
  • Satsflate: 175 X 250
  • Antall spalter: 3
  • Spaltebredde:55 mm 
  • Ryggstiftet
  • Utfallende trykk: Ja
  • Antall sider pr utgave: 56 eller 64
Bestillingen gjelder:
Hit sendes Tidsskiftet Kommunalteknikk:
Her sendes faktura for Tidsskriftet Kommunalteknikk