God stemning i salen under landsmøtet 19. mai i Brummundal. Foto: Kjell Jørgen Holbye

God stemning i salen under landsmøtet 19. mai i Brumunddal. Foto: Kjell Jørgen Holbye

Norsk Kommunalteknisk Forening

Nye styrer og ny strategi

Det var et begivenhetsrikt NKFs landsmøte som gikk av stabelen på Wood hotell i Brumunddal den 19. mai. Landsmøtet valgte ny leder for hovedstyret, opprettet en ny fagavdeling i NKF og vedtok ny strategi.

Ny styreleder i NKF Kjetil Wold Henriksen. Foto: Kjell Jørgen Holbye
Ny styreleder i NKF Kjetil Wold Henriksen. Foto: Kjell Jørgen Holbye

Det var tidligere nestleder i styret, kommunalsjef for by, miljø og arbeid i Hamar Kjetil Wold Henriksen, som ble valgt til ny leder for hovedstyret med akklamasjon. Med lang fartstid både i sentrale roller i Ringsaker og Hamar kommuner og fire års erfaring fra hovedstyret i NKF, de to siste som styrets nestleder, tar han nå over styrelederrollen etter Jan Egil Clausen.

– Jeg har ambisjoner om å gjøre NKF enda mer synlig enn foreningen er i dag, og vil særlig arbeide for å styrke arbeidet for myndighetspåvirkning, sier Henriksen. Han mener det er vanskelig å overdrive viktigheten av NKFs virksomhet som samfunnsaktør.

– NKF representerer noe av det aller viktigste i samfunnet. På mange måter representerer vi navet i samfunnet og demokratiet, og muliggjør det gode livet i Norge, sier han. Du møter den nye styrelederen i intervju i kommende utgave av Kommunalteknikk.

Ny strategi

Bærekraft står sentralt i den nye og ambisiøse strategien som ble enstemmig vedtatt på landsmøtet, og den er knyttet direkte an til tre av FNs 17 bærekraftsmål: Oppvekst og gode liv, klima- og miljøvennlighet og attraktive steder og byer. For hvert av de tre målene har NKF utarbeidet fire delmål som skal være styrende for foreningens virksomhet de neste fire årene.

– I arbeidet med ny strategi har vi valgt å legge oss tett opp mot våre søsterorganisasjoner KS, Samfunnsbedriftene og Norsk Vann. Det vil bidra til slagkraft og gjennomføringsevne, siden våre virksomheter henger tett sammen, sier Kierulf. – Vår jobb er å ta ned bærekraftsmålene og bidra til å omskape dem til konkret praksis i kommune-Norge. 280 000 ansatte i de kommunaltekniske fagene kan ta de rette valgene hver dag og på den måten bidra til at Norge kan levere på klima- og miljømål fortere enn vi tror, sier hun.

Blant måtene NKF skal bidra på fremover, er å arbeide for at de ansatte i kommunene har riktige verktøy og riktig kunnskap for å løse oppgavene sine på en bærekraftig måte. Kunnskapsproduksjon og digitale løsninger står sentralt, og parallelt med den nye strategien ble også enn ny fagavdeling etablert.

– NKF Digital vil få en sentral oppgave i å videreutvikle våre digitale verktøy innen eiendomsledelse og anskaffelser, IK-BYGG og Prosjekthjelperen, til løsninger som kan benyttes i andre fagområder som for eksempel vegforvaltning. Det er nødvendig med nye innfallsvinkler for å sikre at ressursene benyttes treffsikkert og målrettet innenfor disse områdene, sier Kierulf, – og det vil vi legge stor vekt på fremover.

Ved siden av å sikre kompetanse, kunnskap og verktøy, inkluderer NKFs rolle som kunnskaps- og samfunnsutvikler også en rolle som pådriver for at kommunene får riktige rammevilkår og ressurser til å gjennomføre arbeidet på en bærekraftig måte. Og ikke minst at unge talenter får øynene opp for at kommune-Norge er en av Norges mest interessant og viktigste arbeidsplassene for å være med på å bidra til det grønne skiftet vi alle står overfor.

– Det er, når alt kommer til alt, i kommunene mye av det konkrete arbeidet skal gjøres. Hvert enkelt valg i de tusenvis av prosessene kommunene står i for å levere tjenester som danner grunnlaget for et godt liv for innbyggerne, vil ha noe å si, og for å lykkes, må kommunene ha motiverte og kompetente fagarbeidere, sier Kierulf. – Det betyr igjen at kommunene må tilføres tilstrekkelig ressurser til å utvikle sine ansatte i en tid preget av omstilling – og ikke minst fortsette å tiltrekke seg unge talenter på alle nivåer, sier hun.

– Jeg pleier å si det sånn av at vi i NKF er kommunenes treningspartner, og vi skal fortsatt være en vaktbikkje for at de kommunaltekniske områdene får den oppmerksomheten og ikke minst prioriteten de fortjener, avslutter hun.

Det nye styret i NKF digital. Foto: Kjell Jørgen Holbye
Det nye styret i NKF digital. Foto: Kjell Jørgen Holbye

NKF digital

Landsmøtet vedtok også opprette fagavdelingen NKF Digital, som får i oppgave å videreutvikle og samle NKFs tilbud innen digitale verktøy. Det nye fagstyret, som konstituerte seg selv på styremøte i etterkant av landsmøtet. Det nye styret består av Fredrik Øvergård, Gunnar Slinning Østad, Thomas Schultzki, Stina Kathrin Lillevik og Terje Dalgård. Aileen Jevnaker og Jan Froger Humlebekk ble valgt som varamedlemmer.