Eier og forvalterforumet (2)_500x384

NKF bygg og eiendom

Vil bidra aktivt til en lønnsom og "grønn" digitalisering

Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner er på offensiven - Hold av 8. - 9. November!

En suksessfull digitalisering av eiendomsbransjen vil kunne gi store løft på effektivitet og kvalitet

                       
Eier- og forvalterorganisasjonene til «bygg i Norge» har organisert seg i en felles møteplass for å samlet kunne bidra til at byggebransjen, i tråd med resten av samfunnet, trer inn den digitale verden mot lavkarbonsamfunnet.

Fra digitale til analoge bygg, 8. - 9. november:
Gjennom denne møteplassen ønsker aktørene å koordinere seg og gjøre kjent at eierne av bygg i Norge også vil bidra aktivt, både i grønt skifte og lønnsom digitalisering.

På konferansen får du høre hvordan byggeiere kan bidra og hvilke gevinster de kan høste:

Digital eiendomsledelse
Robot- og sensorteknologi
Digital handel og byggeplasslogistikk
Nye forretningsmodeller, ”Prop Tech”        


Programkomiteen:
Ketil Krogstad, NBBL
John R. Moen, Statsbygg
Knud Fredrik Mohn, Forsvarsbygg
Sigmund Stikbakke, Helse Sør-Øst
Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom
Elisabeth Leikanger, NKF bygg og eiendom
Fredrik Horjen, Forum for Norges eier og forvalterorganisasjoner

Et grensesprengende 2-dagers program med aktuelle tema er under utarbeidelse:
Innovative innkjøp og bestillingsproblematikk er sentralt for å gjøre lønnsomme kjøp, og DIFI har allerede bekreftet at de tar denne utfordringen med å holde et innlegg, som viser mulighetsbildet.

Leverandører inviteres til å profilere sine produkter, og det vil bli presentasjon av praktiske case fra både det private så vel som det offentlige Norge.

- Vi merker stor interesse for arrangementet allerede, og har tro på at dette blir et av høstens viktigste møteplasser.

Mer om konferansen "Fra analoge til digitale bygg", 8. - 9. november, finner du HER

Eier og forvalterforumet (2)_500x384
Fra venstre: Henning Lauridsen fra NBBL, Knud Fredrik Mohn fra Forsvarsbygg, og Thor Olaf Askjer fra Norsk Eiendom (leder). NKF v/Fredrik Horjen, er sekretær for forumet (sittende)

Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner:

Etter 3 år som forum med ledelse og sekretariat fra DiBK etablerte forumet seg i 2016 med eget sekretariat og valgt styre.

Styret består av:
Henning Lauridsen fra NBBL, Knud Fredrik Mohn fra Forsvarsbygg og Thor Olaf Askjer fra Norsk Eiendom. NKF ved Fredrik Horjen er sekretær for forumet.

Mer om FORUM for NORGES eier- og forvalterorganisasjoner HER