Tidsskriftet Kommunalteknikk

Du er en dårlig lytter!

Å påstå at folk flest er dårlige til å lytte kan virke provoserende, men det bærer en kjerne av sannhet. Vi er noen ganger fanget i vår egen indre dialog, mer opptatt av egne tanker og følelser enn det samtalepartneren vår faktisk sier. Det kan føre til misforståelse, fordi vi rett og slett ikke får med oss og forstår det som blir kommunisert, eller at vi blir stående og undre, som en slags indre refleksjon. Hva i din hverdag som noen ganger gjør det krevende å være dønn til stede i dialogen med andre? 

Espen Kvark Kvernbergh jobber med å trene folk på den gode dialogen. Foto: Fredrik Svartdahl

NKF veg og park

Retter blikket mot vinteren

Årets Kommunevegdager med park gikk forrige uke av stabelen i Bergen, og nedenfor finner du både oppsummering og noe av kunnskapen som ble delt der. – Med både et spennende program og befaringer, innovative utstillere og nye bekjentskaper er vi veldig fornøyd med årets konferanse. Nå retter vi blikket mot vintersesongen og gleder oss til Vinterdrift 2024 i november, forteller seniorrådgiver i NKF veg og park, Iren M. Lundby 

Deltakerne på Kommunevegdagene ble tatt med til Europas lengste sykkeltunnel, som strekker seg fra Fyllingsdalen til Minde. Foto: Julie Tollesfen (NKF)

Norsk Kommunalteknisk Forening

Møt oss under Arendalsuka

Hvert år samles det offentlige, næringsliv og organisasjoner i Arendal for å diskutere utfordringer, muligheter og løsninger. I år står NKF skulder til skulder med næringsliv, stat og kommuner på Bygg Arena Arendal.

NKF er tilstede under Arendalsuka 2024. Her fra Norsk Vann sin debatt om Oslofjorden i 2022. Foto Sindre Haarr

Nettverket: Smart digital eiendomsledelse

Felles krav til digitale løsninger

Virksomhetene i Nettverket Smart Digital Eiendomsledelse har ambisjon om sømløs informasjonsflyt mellom systemer, deling av data, visuelt grensesnitt for økt brukervennlighet og en felles digital infrastruktur. Derfor har de signert et joint statement med felles krav til digitale løsninger.

Illustrasjon: OpenAI. Prompt: An abstract illustration representing the network 'Smart Digital Property Management' organized by the Norwegian Association for Municipal Engenieers