KS

Er du bekymret for drifts- og investeringsbudsjettet?

14. mai inviterer KS til digitalt stormøte. Til møtet kommer kommunalminister Erling Sande for å presentere revidert nasjonalbudsjett 2024 (RNB) og kommuneproposisjonen 2025.

Penger stock

NKF veg og park

Bergen kommune har samlet samfunnssikkerhet under ett tak

Terroren 22. juli 2011 rettet søkelyset på utfordringene og manglene som fantes i norsk beredskap og krisehåndtering. Et av hovedfunnene fra rapporten til 22. juli-kommisjonen var at aktørene og etatene ikke fant hverandre, og at samordningsmekanismene ikke fungerte.  

Samfunnssikkerhetens hus har siden oppstarten håndtert over 850 hndelser. Foto: Shutterstock

NVE, KS og NKF

Hvordan bruke mindre energi i kommunale bygg?

22. mai lanserer NVE, KS og NKF sitt treårige program om energieffektivisering i kommunene, med et spennende gratis lunsjseminar. – Vi håper at kick-off skal gi innsikt og skape forståelse for hvor bredt og omfattende vi må jobbe de neste tre årene for å effektivisere energibruken på bygg i kommunene, forteller Kirsti Kierulf.

Energieffektivisering i kommuner

NKF veg og park

Norske gang- og sykkelbroer: En oversett fare i norsk infrastruktur

Hvor mange farlige broer finnes her til lands? Ingen vet nøyaktig. Sommeren 2023 fikk denne problemstillingen tragiske konsekvenser da en lastebilsjåfør omkom etter at en bro i Olsvik raste sammen da han kjørte inn i den. 

Broer illustrasjon