Lave dødstall i trafikken

Norge har aldri hatt så lave dødstall i november-trafikken. Det er i år fire omkomne mot fjorårets syv. Idet vi går inn i årets siste måned, er antallet døde på veiene det laveste noensinne. Dette viser de foreløpige tallene for drepte i trafikken fra Statens vegvesen.

Statens vegvesen

Ny arkivlov: en mulighet til å jobbe smartere

En ny arkivlov med tilhørende forskrift ble sendt ut på høring i oktober med høringsfrist 14. januar. Dagens lov er fra 1992 og har vist seg å være et hinder for digitaliseringen vi alle står midt i. Dette ble oppdaget, og en gjør som en skal: setter ned en utredning og lager en NOU som bekreftet observasjonene og konkluderte med at det er behov for en ny lov.  

 

NKF_med undertekst

NKF og Samfunnsbedriftene inngår samarbeidsavtale

– Den nylig inngåtte samarbeidsavtalen med Samfunnsbedriftene vil komme våre medlemmer til gode, sier administrerende direktør Kirsti Kierulf i NKF. 

NKF_med undertekst

Rettleiar om barn og unge i plan og byggesak

I planlegging og i krav til kvart enkelt byggjetiltak skal omsynet til barn og unge sikrast. Denne rettleiaren viser korleis plan- og bygningsloven kan medverke til å sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge. Kapittelet om kommuneloven er oppdatert. Det same er modellen over planleggingsprosessen.

Les dokumentet her eller last det ned som pdf

KMD2Cbm_k

Les siste utgave av Kommunalteknikk:

Er kommunen eller organisasjonen din medlem? Ønkser du Tidsskiftet Kommunalteknikk i posten? Send en e-post til oss.

08. oktober 2021