NKF byggesak / 13.-14. september

Klart for ny runde med innføringskurs for byggesak

Hver dag begynner nye byggesaksbehandlere i norske kommuner. Det er viktig at disse nyansatte tidlig finner fotfestet og kan raskt kan fatte egne vedtak. NKF byggesak arrangerer også denne høsten innføringskurs i byggesaksbehandling.

Jon Adler Torp, rådgiver for NKF byggesak, gleder seg til en ny runde med innføringskurs i byggesak. Foto: Chris Caspersen

Norsk Kommunalteknisk Forening

Tar debatten i Arendal

NKF er tilbake på plakaten i Arendal. I år deltar administrerende direktør Kirsti Kierulf i debatter om offentlig-privat digitalisering, rekruttering og rent vann.

Administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf. Foto: Chris Caspersen

Jobb Smartere 2022 / 27.-28. oktober

Fremtidens byggeprosjekt

Under jobb smartere 27.-28. oktober stiller Trodheim eiendom mannsterke for å fortelle om hvordan de jobber med fremtidens byggeprosjekter.

Trondheim. Bilde: Prometheus Design

Veg og park / Selvkost

Gebyr fra 1. juli

Fra 1. juli innførte Innlandet fylkeskommune gebyrer på gravesøknader som kommer inn. I 2020 og 2021 behandlet Innlandet fylkeskommune rundt 500 gravesøknader hvert år, og aktiviteten på området er økende. – Vi innfører derfor et saksbehandlingsgebyr for å styrke arbeidet med gravetillatelser, sier Stig Moen, enhetsleder for vegforvaltning i Innlandet fylkeskommune.

Illustrasjonsbilde: Pexels