KDD

Om områdesatsing

Områdesatsing er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et geografisk avgrenset byområde med store levekårsutfordringer.

Logo Kommunal- og distriktsdepartementet

Sterk skattevekst for kommunesektoren

Nye tall viser at kommunene har hatt en skattevekst på rundt 9,2 milliarder kroner, bare siden i fjor høst. – Dette er gledelige tall for alle kommuner og fylkeskommuner. Skatteutjevningen i inntektssystemet bidrar til at alle tar del i merskatteveksten, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Logo Kommunal- og distriktsdepartementet

KDD - rapport

Kommuners erfaring med bruk av samfunnsdelen i kommuneplanen

Kommunal- og distriktsdepartementet ønsker å legge til rette for at samfunnsdelen i kommuneplanen får den tiltenkte strategiske styringsfunksjonen den skal ha etter plan- og bygningsloven. Loven gir stor grad av frihet til kommunene, og det er derfor stor variasjon i hvordan kommunene bruker samfunnsdelen. Våren 2021 lyste vi ut et prosjekt for å få bedre oversikt over mellomstore kommuners praktiske erfaring med samfunnsdelen.

Logo Kommunal- og distriktsdepartementet

NKF bygg og eiendom

Gleder seg til Boliger for fremtiden 2022

Norske kommuner er de viktigste myndighetsaktørene for økt boligbygging. Denne konferansen inviterer til tverrfaglig samspill og beste praksis. Velferdsteknologi eller omsorgsteknologi? Hvem skal ha ansvaret? Hvordan forebygge og trene på uønskede hendelser? Få nyttige innspill til planleggingen framover! 

Solfrid H. Obbink, Konsulent, Råde kommune

Les siste utgave av Kommunalteknikk:

Er kommunen eller organisasjonen din medlem? Ønsker du Tidsskriftet Kommunalteknikk i posten? Send en e-post til oss.

08. oktober 2021