NKF

Lære noe nytt i høstferien?

Det nærmer seg høstferie flere steder i landet. Kanskje er det også tiden for å lære noe nytt? Eller friske opp gammel kunnskap? På kommunalteknikk.no/læring finner du nå eLæringskurs om energieffektivisering og brøyting, helt gratis. Du oppretter enkelt konto selv og kan søke opp kursene!

Energiledelse elaering illustrasjon

Energieffektivisering

Byggdrifteres verktøy mot energityver

I en verden hvor miljøbevissthet og energieffektivitet blir stadig viktigere, tar byggdriftere og -forvaltere en ledende rolle i å bekjempe det stille, men kostbare fenomenet kjent som «energityveri». 

Oslobygg hadde med seg en hel gjeng på jakt etter energityver under kampanjen i 2022. Foto: Oslobygg KF

Vinterdrift 2023 / 15.-16. november

Klimavennlig håndtering av brøytesnø

I Trondheim og Oslo er bortkjøring av snø en nødvending oppgave for å kunne opprettholde vedtatte veistandarder i vintersesongen. Oslo og Trondheim jobber sammen med næringslivet for å finne effektive, fremtidsrettede og klimavennlige løsninger gjennom SMELT: Snøbehandling utført Miljøvennlig med Energinøytraliserende Lagring og Teknologi.

Illustrasjonsbilde: Bymiljøetaten / Oslo kommune

NKF / SPARE

Hvordan kan vi bruke blå-grønn infrastruktur til overvannshåndtering og å fremme biomangfold og folkehelse?

Det er utfordrende å skape gode byrom, samtidig som vi tar hensyn til naturmangfold og klimaendringer. Blågrønn infrastruktur er en del av løsningen, men krever samarbeid og nye ideer på tvers av fag og sektorer. 

Blagronne losninger