Norsk Kommunalteknisk Forening

Endelig kommer vi hjem, og du er alltid velkommen

Tenk, NKF som startet i 1907, før de andre organisasjonene som organiserer kommuner, har i mange år bodd alle andre steder enn i Kommunenes hus. Men nå flytter vi hjem. Fra mandag finner du oss i 6. etasje, og er du på besøk i Oslo, er du alltid velkommen til oss.

Adm. dir. Kirsti Kierulf gleder seg denne uken over at NKF flytter hjem til Kommunenes hus. Foto: Chris Caspersen

NKF byggesak

Mot avklaring i en av Norges mest omtalte byggesaker

I november 2021 gikk Trysil kommune til det drastiske skrittet å trekke tilbake ferdigattest og utstede bruksnekt for til sammen 18 leiligheter i leilighetsbygget Pernup. Bakgrunnen for handlingen var bekymringsmeldinger fra byggets beboere om at brannsikkerheten i bygget ikke var tilfredsstillende.

Fagleder byggesak Bjørn Helge Kristiansen og avdelingsleder for bygg- og geodataavdelingen Rune Møller Poulsen. Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Norsk Kommunalteknisk Forening

Webinar for hyttekommuner 7. mars

NKF vil starte opp et eget nettverk for kommuner med mange fritidsboliger. Nettverket vil ha fokus på både plan, byggesak og VAR.

Illustrasjonsbilde: Pexels.com

Norsk Kommunalteknisk Forening

Høringsmøte: Vindkraft i plan- og bygningsloven

Departementene foreslår endringer i energiloven og plan- og bygningsloven, som gjelder prosesser for etablering av vindkraftanlegg. NKF arrangerer nå høringsmøte om saken.

Illustrasjonsbilde: Pexels.com