NKF digital

Vi må samhandle – det er den digitale nøkkelen!

Odd Magne Anderdal, leder for eiendom i Hemsedal kommune, legger stor vekt på kvalitetssikring og økt teknisk kunnskap i norske kommuner. For å nå disse målene har vi, ifølge Anderdal, en vei igjen å gå. DIKT-konferansen kan derimot være et virkemiddel på veien.  

Illustrasjonsbilde laget med hjelp av generativ KI.

Bygg.no

Innlegg: Vi står uten en digital grunnmur i arbeidet med ombruk og klimagassregnskap

SSB kom denne uken med tall som viser at det var en økning i byggavfall i 2022, hvor nesten 43% stammer fra riving av bygg. Nå skal det rapporteres, og det skal ombrukes og gjenbrukes. Kommuner skal rapportere og direktorater stiller krav til dokumentasjon med henvisning til lov og forskrift. Men spørsmålet ingen stiller er “hvordan”.

Foto: Chris Capsersen

NKF Læring

Flere eLæringskurs er tilgjengelige

På NKF Læring finner du blant annet "Digital mester", "Introduksjon til vinterdrift", "Kompetanseprogram for folkevalgte", "Energieffektivisering" og "Universell utforming i planlegging". Flere kurs er rett rundt hjørnet og du kan bruke Microsoftkontoen din for å logge på kursportalen.

Oversikt kompetanseprogram for folkevalgte 24

NKF digital / NKF veg og park

– Har du så god råd, at du har råd til å la være?

Skal man bygge veg er det beskrevet ned i minste detalj. Skal man kjøpe IT, må man finne programmet som passer best de behovene kommunen har. Men hva skal man spørre om? Hva skal man se etter?  

Jan Roger Humlebekk er til daglig ansatt i avdelingen for veg og park i Øvre Eiker kommune. Han kommer med NVDB i sekken, når han er en av mange spennende innledere på DIKT-konferansen 8. mars. Foto: Eikernytt