NKF byggesak

Søknadsplikt for flaggstenger?

Våren er høytid for mange til å pynte opp terrasser og utearealer og det bygges, males og planeres etter beste evne over hele landet. Dette fører til en strøm av henvendelser til de lokale byggesakskontorene fra nysgjerrige huseiere som lurer på om deres prosjekt er søknadspliktig eller ikke. 

Illustrasjonsbilde: Pexels.com

NKF byggesak / NKF plan og miljø

En forsiktig bekymring om solkraft og fagmiljøer

En omstilling av kraftproduksjonen i Norge har vært varslet lenge, men det er først nå i de siste årene vi kan se omfanget av hva vi har i vente. Det er ikke tvil om at vi trenger mer fornybar energi fremover og at solenergi vil være en stor del av denne omstillingen.

Solceller pa bakken 2023

BOVEL og NKF

Er det behov for flere kommunale utleieboliger?

BOVEL, senter for bolig- og velferdsforskning inviterte 10. mai. 2023 til webinar med presentasjon av nye resultater fra en spørreundersøkelse om den kommunale utleiesektoren rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet.

BOVEL webinar 23

NKF veg og park

Sparte penger på gratis brøytekurs

I Bodø kommune har de allerede begynt å legge planene for kommende vinter. Kurt-Arne Johnsen er seksjonsleder for vei i Bodø kommune og mener at kurs og kompetanse er viktig for å spare penger gjennom vinteren.

Bodø kommune har spart penger på kompetanseheving. Foto: Per-Inge Johnsen / Bodø kommune