NKF byggesak / NKF plan og miljø

– Kanskje det eneste punktet kommunene kan løse alene

Tromsøkonferansen har i mange år samlet plan- og byggesaksfolk fra hele landet. 2023-versjonen av konferansen samlet 300 deltakere for å snakke om blant annet miljø, samhandling og samarbeid. 

Styreledere Malvin Bjorøy og Kent Håkull i NKF byggesak og NKF plan og miljø åpnet konferansen. Foto: Kjell M. Jacobsen

Norsk Kommunalteknisk Forening

Har samlet drift i kommunen bak én dør

Etter 25 år i Sandnes kommune er Sveinung Sviland som en del av inventaret å regne. Jærbuen, som leder Bydrift i kommunen, og har ambisjoner for både miljøarbeidet og den faglige utviklingen.

Foto: Sandnes kommune

Norsk Kommunalteknisk Forening

– Trenger midler for å slippe løs kraften i kommunene

Torsdag ga NKF sine innspill til Energikommisjonen sin NOU: Mer av alt - raskere. – Mange norske kommuner jobber allerede for å realisere de politiske bestillingene.

Administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf, med klar tale til Olje- og energidepartementet. Foto: Sindre Haarr

Norsk Kommunalteknisk Forening

Direktørens hjørne: God påske fra NKF

Administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf, ønsker god påske og gir deg noen tips i møte med kravstore gjesteinnbyggere.

Kirsti Kierulf er administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening. Foto: Chris Caspersen