Vinterdrift 2022 / 17.-18. november

Ekstremvær på Vinterdrift 2022

Ekstremvær er kanskje ikke det første man tenker på når man skal snakke om vinterdrift. Men stormene kommer på vinteren, og Molde kommune stiller på Vinterdrift 2022 for å fortelle om kommnuens erfaring med "Gyda" i januar 2022.

Tonje Havnen Hoem og Karl-Håkon Farstad Eriksen. Foto: Molde kommune

NKF byggesak

Endring av TEK og VTEK

NKF har sammen med Brannfaglig fellesorganisasjon, Norsk Vann og Norsk Brannbefals landsforbund sendt brev til direktoratet med forslag til endring i Byggteknisk forskrift (TEK17).  

Illustrasjonsbilde: Tim Eiden, pexels.com

Norsk Kommunalteknisk Forening

Strømstøtte: Veilederen til NVE er nå endret

Etter noen måneder med forvirring er nå veilederen til NVE om strømstøtte på hytta oppdatert. – Håper at dette vil lette på trykket av henvendelser hos medlemmene våre, sier rådgiver i NKF byggesak, Jon Adler Torp.

Veilederen til NVE er nå oppdatert. Illustrasjonsbilde: pexels.com

Norsk Kommunalteknisk Forening

En aldersvennlig utvikling

1. oktober er FNs internasjonale dag for eldre. Norsk Kommunalteknisk Forening har inngått samarbeid med Senteret for et Aldersvennlig Norge for å løfte nettopp aldersvennlig samfunnsbygging og -tilpasning. Anne Berit Rafoss er prosjektleder ved senteret og mener at medvirkning har et større gevinstpotensial enn mange tror. – Inkludering og medvirkning er ikke alltid like lett. Det er en krevende investering, men gjør man det riktig vil investeringen gi avkastning. 

To tyske turister hadde satt seg på huskene i Myntegata i Oslo. Foto: Sindre Haarr