NKF bygg og eiendom

Nøkkel til vellykket småhusprosjekt 

De fleste kommuner sliter med å skaffe tilstrekkelig antall boliger, spesielt til de som har utfordringer med rus og psykiatri.  En av løsningene kan være å bygge småhus eller modulboliger.   

På Boliger for fremtiden skal Sandnes og Drammen kommune dele sine erfaringer med hvordan en får realisert spesialtilpassede ROP-boliger. Illustrasjonsbilde: Sandnes kommune

NKF veg og park

Hvordan kan vi gjøre om overskuddsmasser fra avfall om til en ressurs?

I en verden hvor bærekraft stadig vinner større betydning, står bygge- og anleggsbransjen overfor utfordringer med effektiv ressursutnyttelse. Under Kommunevegdagene i Bergen vil Ingvild Helland fra Bærum Ressursbank snakke om viktigheten av fellesløsninger for massehåndtering. Med innsikt fra Bærum Ressursbank, kaster vi lys på hvordan en mer sirkulær økonomi kan oppnås i byggebransjen. 

Figur som viser hvilke volumer som kommer av masser fra store prosjekter i Oslo-regionen. Slike volumer krever god planlegging for å håndtere. Foto: Norconsult

Bygg og eiendom

Rundt 100 nye kommunale boliger siste år

Stavanger kommune har satt opp dampen for å dempe bolignøden. Med nær 100 nye boliger i fjor, er kommunen godt i gang med å dekke noe av behovet. Men å spre boligene i kommunen er en real utfordring.

Jonas Meling (til venstre) leder boligbygg-seksjonen i kommunen, som kjøper opp kommunale boliger. Kjetil Kaltveit setter boliger i stand til nye leietakere, her ved en bolig på Madla, en av bydelene med relativt få kommunale boliger.

Statens vegvesen

Introduksjon til bruk av Vegkart

Trenger du, eller noen andre på ditt arbeidssted introduksjon til bruk av vegkart.no? Statens vegvesen arrangerer webinar 18.april kl. 10-11. Webinaret skal gi deltakerne grunnleggende kjennskap til bruk av Vegkart.no og data som finnes i Nasjonal Vegdatabank (NVDB).

Vegkart illustrasjon