Norsk Kommunalteknisk Forening

Landsmøte 2024: Forslag til nye vedtekter

"Samfunnet, kommune-Norge og NKF er i endring. 2024 er et landsmøteår og det ligger an til en del endringer i vedtektene til NKF. Her har jeg samlet de viktigste endringene som jeg håper Landsmøte 2024 vedtar," skriver styreleder i NKF, Kjetil Wold Henriksen i forkant av landsmøtene høsten 2024.

Landsmøte i 2024. Styreleder Kjetil Wold Henriksen er klar for landsmøte i 2024. Her som nyvalgt styreleder under landsmøtet i 2022. Foto: Kjell Jørgen Holbye.

Veg og park / Digitalisering

Vil du være med på å gjøre kommunikasjonstilbudet fra Nasjonal vegdatabank bedre?

Statens Vegvesen leter etter kommuner som ønsker å bidra inn i en referansegruppe for utarbeidelsen av nytt nettsted. I løpet av høsten oppgraderer vi vår viktigste kommunikasjonskanal nvdb.no, og vi ønsker å ha dere med i arbeidet.

NVDB kart 23

IFME Podcast

Energismart ombygging av skole i Trondheim

Adm. dir. i NKF, Kirsti Kierulf, er vert når International Federation og Municipal Engenieers – IFME lanserer sin podcast. Første gjest er Morten Marøy fra Trondheim kommune som deler sin kunnskap om utviklingen av et felles energisystem for Nidarvoll og Sunnland skoler, omgjøringen av en gammel skole til en ny med innovative energiløsninger.

IFME skjermdump nettside 24

Digitalisering

– En robot i førstelinjen har aldri en dårlig dag

Når kampen om arbeidskraften spisser seg til, må kommunale selskap bruke kunstig intelligens (KI). Ellers kan de ikke løse sine samfunnsoppdrag. Det ble klart på Samfunnsbedriftenes årskonferanse 17. juni.

Kirsti hos Samfunnsbedriftene