Jobb Smartere 2022 / 27.-28. oktober

Fremtidens byggeprosjekt

Under jobb smartere 27.-28. oktober stiller Trodheim eiendom mannsterke for å fortelle om hvordan de jobber med fremtidens byggeprosjekter.

Trondheim. Bilde: Prometheus Design

Veg og park / Selvkost

Gebyr fra 1. juli

Fra 1. juli innførte Innlandet fylkeskommune gebyrer på gravesøknader som kommer inn. I 2020 og 2021 behandlet Innlandet fylkeskommune rundt 500 gravesøknader hvert år, og aktiviteten på området er økende. – Vi innfører derfor et saksbehandlingsgebyr for å styrke arbeidet med gravetillatelser, sier Stig Moen, enhetsleder for vegforvaltning i Innlandet fylkeskommune.

Illustrasjonsbilde: Pexels

Fagkonferansen 2022 / 8.-9. september

Regelverket hindrer nullutslippsnabolag, men kommunene har større muligheter enn de vet

Det er i økende grad det regulatoriske rammeverket som hindrer utviklingen, heller enn teknologiske begrensninger, viser en studie fra forskningssenteret FME ZEN. Sintefs Lars Arne Bø kommer til Fagkonferansen for å fortelle om muligheter og barrierer for etablering av nullutslippsområder innenfor dagens regelverk.

Zero Village i Bergen er ett av ni nullutslippsområder i Norge som det forskes på ved FME ZEN. Ill.: Snøhetta/Bybo AS

Samfunnsbedriftene

Fra mannsdominert til mangfold

Samfunnsbedriftene har etablert nettverk for å få flere kvinner til å aktivt ta på seg styreverv og lederposisjoner i sammfunnsbedrifter og kommunal sektor. Sammen med blant andre Erna Solberg og Jan Grue står vår egen administrerende direktør Kirsti Kierulf står på scenen når nettverket samles i august for å diskutere hvordan ta steget opp og frem.

Kirsti Kierulf Christopher Caspersen