NKF veg og park

Med deponi på agendaen på Vinterdriftskonferansen 2023

Årets Vinterdrift går av stabelen i Alta 15. og 16. november og et av årets hovedtemaer er snødeponi. – Både for effektivitet og miljø er riktig håndtering av overskuddssnø viktig, forteller seniorrådgiver i NKF veg og park, Iren M. Lundby.

Illustrasjonsbilde: Pexels.com

NKF veg og park

Nærmer seg høringsfrist

På vegne av Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen, ved Vegdirektoratet, sendt ut forslag til forskrift om vegdata og trafikkinformasjon på høring. Forskriftsforslaget regulerer ansvar og plikter for de ulike vegeierne, samt Statens vegvesen sine roller både som nasjonalt fagorgan med ansvar for nasjonale vegdatatjenester og vegeier.

Atlanterhavsvegen illustrasjonsbilde 23_cropped_3539x2039

Nytt nettverk

Blågrønt forum

Vil du være med på en tverrfaglig møteplass om overvann og blågrønn infrastruktur i byer og tettsteder?

Blågrønne strukturer som bekker og dammer er både fine rekreasjonsområder, leveområder for ulike arter og kan bidra til å dempe konsekvenser av klimaendringer som overvann og hete.

Dispensasjon

Forslag til nye dispensasjonsbestemmelser i Plan- og bygningsloven

Det har de siste årene vært rettet et stort fokus på kommunenes dispensasjonspraksis. Både Sivilombud, Statsforvaltere, direktorat og departement har deltatt inn i debatten med rapporter og utredninger om at det innvilges for mange dispensasjoner, manglende begrunnelse i vedtak og feil i vedtak.

Illustrasjonsbilde. Foto: Sindre Haarr