DiBK logo

DiBK

Direktoratet trekker tilbake veiledning til TEK17 § 12-3

Direktoratet trekker tilbake ny veiledning til TEK17 § 12-3 annet ledd og tredje ledd bokstav b. Bestemmelsen omhandler krav om heis i byggverk.

18. januar 2021
Kledning illustrasjon

Norsk Kommunalteknisk Forening

Informasjonsmøte for byggesak: Avvik med royalbehandlet kledning

I forbindelse med at det ble ført tilsyn med royalbehandlet trekledning er det avdekket avvik. NKF har nå gjennomført et informasjonsmøte med Treindustrien, Treteknisk institutt, Boligprodusentene, DiBK og brannrådgiverne slik at byggesaksbehandlere skal få så god informasjon som mulig. Opptaket av infomøtet kan du se her.

14. januar 2021
BERGEN: Kommunen vil være tydelig på hva som forventes av den arkitekturen som bygges. Foto: Torbjørn Vinje

NKF byggesak / NKF plan og miljø

Arkitektur og estetikk under Tromsøkonferansen

Under Tromsøkonferansen blir det aktuelle tema for både plan og byggesak. Hva skjer når Bergen har tydelige forventninger til arkitektur? Hvordan gjør Bærum kommunes arkitekturpanel en systematisk vurdering av visuelle kvaliteter?

13. januar 2021
Kvikkleire

NVE

Ny veileder for skredfare

Dessverre er kvikkleireskred en svært aktuell problemstilling i disse dager. NVE har nylig publisert en ny veileder som beskriver hvordan skredfare i områder med kvikkleire og andre jordarter med tilsvarende egenskaper, skal utredes og tas hensyn til i arealplanlegging og byggesak.

12. januar 2021
Tromsokonferansen 2021

NKF plan og miljø / NKF byggesak

Planlegging i 3D og skredfareutredning på agendaen

4. februar går første dag av årets Tromsøkonferanse av stabelen. Med stadige restriksjoner går årets konferanse digitalt over tre torsdager i februar. På plakaten for planfolk står blant annet planlegging i strandsonen i 3D og den nye veilederen for utredning av skred i bratt terreng.

06. januar 2021
Hyblifisering

Byggesak

Strengere krav for å unngå hyblifisering

Regjeringen har nå lagt frem et lovforslag som vil gi kommuner og eierseksjonssameier bedre verktøy til å håndtere hyblifisering.

04. januar 2021
Slikt samarbeid på tvers av etater i offentlig sektor er nødvendig for å gi gode gevinster for brukere, kommuner og alle som drifter digitale løsninger, skriver Helga Jerven, Dibk. Illustrasjon: Brønnøysundregistrene

Byggesak

Forenklet nabovarslingstjeneste

Kobling av data fra Kartverket, Altinn og Enhetsregisteret gir stor forenkling for deg som har behov for å få tak i styret i et sameie, for eksempel når du skal sende et nabovarsel.

03. desember 2020
Inger Johanne Sæterbakk er engasjert som oversetter. Foto: Kjartan Helleve

NKF byggesak

Byggesak på nynorsk

NKF byggesak utgir og reviderer en stor mengde temastoff, veiledningsmateriell og andre dokumenter som er nyttige for saksbehandlerne i kommunene. Deler av dette er oversatt til nynorsk, men mye gjenstår. Nå skal mere oversettes.

30. november 2020
DiBK logo

DiBK

På tide å oppdatere kommunens informasjon om byggesøknader

ByggSøk stengte for nye byggesøknader 1. oktober i år. Alle profesjonelle aktører i byggenæringen kan ta i bruk nye, digitale søknadsløsninger for byggesak. Private søkere kan også sende noen søknadstyper digitalt og flere kommer etter hvert. Kommunen må derfor oppdatere publikumsinformasjonen om hvordan søkere skal sende sine byggesøknader til kommunen.

30. november 2020
Drømmescenario plandata. Illustrasjon Dibk

Plan og byggesak

Tre prosjekter som setter enda større fart på digitaliseringen av plan- og byggesak

Direktoratet for byggkvalitet har satt i gang tre spennende prosjekter knyttet til regjeringens tiltakspakke 3 for å skape større aktivitet og sysselsetting etter Covid-19. Målet er å gjøre plan- og byggesaksprosessen enda enklere.

17. november 2020