Veilederen til NVE er nå oppdatert. Illustrasjonsbilde: pexels.com

Norsk Kommunalteknisk Forening

Strømstøtte: Veilederen til NVE er nå endret

Etter noen måneder med forvirring er nå veilederen til NVE om strømstøtte på hytta oppdatert. – Håper at dette vil lette på trykket av henvendelser hos medlemmene våre, sier rådgiver i NKF byggesak, Jon Adler Torp.

04. oktober 2022
Illustrasjonsbilde: Pexels.com

Norsk Kommunalteknisk Forening

KDD svarer om strømstøtte på hytta

Den siste måneden har NKF fått mange henvendelser fra medlemmer som opplever mange spørsmål fra innbyggerne og lurer på hvordan man skal tolke NVEs veiledning om strømstøtte på hytta. Halden kommune har spurt og fått svar fra Kommunal- og distriksdepartementet, som langt på vei er enige med NKFs vurdering. 

29. september 2022
NKF NV og NBF

BFO, NKF, Norsk Vann og NBLF

Forslag til endring i Brannforebyggingsforskriften

Brannfaglig fellesorganisasjon har sammen med NKF, Norsk Vann og Norsk Brannbefals Forbund sendt brev til Justis- og bederskapsdepartementet og DSB. Bakgrunnen for brevet er et felles ønske om endring av Brannforebyggingsforskriften.

15. september 2022
DiBK logo

DiBK

Endring i forskrift og veileder

Fra 1. september gjelder nye regler for utvikling av områder som er utsatt for flodbølge som følge av fjellskred. Forskriftsendringen er gjort i byggteknisk forskrift og veiledningen til § 7-3 og § 7-4 er oppdatert. 

09. september 2022
KDD logo 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet

Departementet svarer

Nylig kom tolkingsuttalelser fra departementet om pbl §17-1, §21-10, §24-1 og §29-4.

09. september 2022
Direktøren skiver denne uken om strømpriser og hva du, jeg og norske kommuner kan gjøre. Foto: Chris Caspersen

Norsk Kommunalteknisk Forening

Bli en energisnåling du også – da er du en miljøagent

Vips, så var det september. Etter knappe fire uke på jobb kan jeg fortsatt kjenne sommerfølelsen i kroppen. Men mest av alt gleder jeg meg over høsten. 

01. september 2022
Hytte NRK

Norsk Kommunalteknisk Forening

NRK: Hyttekommuner ringes ned – full forvirring rundt strømstøtte

NRK har skrevet sak om strømstøtten på bakgrunn av innlegget NKF byggesak publiserte for noen uker siden. Henvendelse er nå sendt til NVE og vi håper på en god dialog.

01. september 2022
Hytte illustrasjon

Røros kommune

Veiledning til innbyggerne om strømstøtte

Etter at NKF hadde en uttalelse om strømstøtte til boliger har Røros kommnune lagt ut en veiledning om strømstøtte til sine innbyggere.

01. september 2022
Byggesak gode soknader

NKF byggesak

Gode byggesøknader?

Under Byggesaksdagene i 2019 fastslo direktør i Dibk, Per Arne Horne, at 30-40 % av alle byggesøknader er mangelfulle. Hovedårsaken til dette skyldes dårlig forarbeider fra søkers side, men ulik saksbehandling fra kommune til kommune, fra byggesaksavdeling til byggesaksavdeling og fra saksbehandler til saksbehandler bidrar også til denne økningen. 

24. august 2022
– På vegne av kommunene er jeg oppriktig bekymret for tilgang på nok og riktig kompetanse, til en lønn som kommunene kan ta seg råd til, forteller Kierulf til kommunalteknikk.no. Foto: Chris Caspersen

Norsk Kommunalteknisk Forening

– Oppriktig bekymret for tilgang på nok og riktig kompetanse

Norsk Kommunalteknisk Forening leverte fredag innspill til høringen til NOU 2022: 3 På tryggere grunn. Både nye plikter, kontroll og kompetanse er sentrale deler av høringssvaret. – Det har vært en lang prosess med åpne høringsmøter og god prosess blant foreningens tillitsvalgte. Nå gjenstår det å se hva som blir tatt til følge, forteller administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf. 

24. august 2022