Foto: Jon Adler Torp

NKF byggesak

Samarbeidsmøte mellom politisk utvalg, plan og byggesak

For byggesaksbehandlere kan den politiske ledelsen være ganske distansert fra administrasjonens arbeidshverdag. Det er stor variasjon i hvordan de politiske utvalgene er organisert og hvordan de opererer i kommunene, men rollene og arbeidsoppgavene er stort sett de samme.  

23. juni 2023
Nettmote illustrasjon

NKF byggesak

Åpent høringsmøte om endringer i PBL

Før sommeren ble første ledd i departementets arbeid med å heve byggkvaliteten i Norge lansert. Høringsforslaget inneholder endringer i plan- og bygningsloven som skal gi kommunene bedre verktøy ved brudd på regelverket og økt forbrukertrygghet i byggesaker. 

16. juni 2023
DiBK logo

DiBK

Webinar om nye regler for mikrohus

Fra 1. juli gjelder nye regler for oppføring av mikrohus som kan brukes til helårsbolig. Førstkommende tirsdag arrangerer DiBK webinar om de nye reglene.

16. juni 2023
Adm.dir. i NKF, Kirsti Kierulf. Foto: Chris Caspersen

Norsk Kommunalteknisk Forening

Nyttig møte hos kommunal- og distriktsministreren

15. juni inviterte kommunal- og distriktsministeren inn næringen og organisasjonene for å orientere om det videre arbeidet med seriøsitet og kvalitet i byggenæringen. – Det er bra at kommunal- og distriktsministeren har hørt på innspillene som har kommet de siste årene og at departementet har med de viktige rapportene med i sitt videre arbeid, forteller administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf.

15. juni 2023
Rådgiver i NKF byggesak, Jon Adler Torp, skriver denne uken om byggkvalitet, byggfeil og byggesak. Foto: Menon / Chris Caspersen

NKF byggesak

Byggkvalitet, byggfeil og byggesak

De fleste har nå fått med seg direktoratets rapport om byggfeil i Norge. Rapporten som ble lansert i 2022 er utarbeidet av Menon og har kartlagt omfanget av byggfeil. Rapporten kommer med ganske nedslående resultater; det er minst én byggfeil i over halvparten av alle boligenheter som er oppført fra 2010 til 2020. 

09. juni 2023
Lillestrom kommune flyfoto

Fagkonferansen 2023 / 7.-8. september

Bli med til Lillestrøm i september!

Hva kan tillates, hva skal tillates og hvordan skal plan og byggesak bidra i arbeidet med bærekraftig energiforsyning innenfor sine fagområder? Dette er blant spørsmålene som skal besvares på årets Fagkonferanse for plan og byggesak!

08. juni 2023
Webinar arkitektur DiBK 23

DiBK

Webinar om arkitektur i plan- og byggesaker

Er plan- og bygningsloven en «ja-lov» når det gjelder å sikre arkitektonisk kvalitet? Tirsdag 6. juni arrangerte DiBK webinar om handlingsrom i plan- og byggesak for å sikre arkitektonisk kvalitet. Opptaket kan du se her.

08. juni 2023
Miljodirektoratet 2021

Miljødirektoratet

Storstilt klimamobilisering må til

"Som forvalter av plan- og bygningsloven legger kommunene føringer for arealbruken for over 80 prosent av Norges arealer", skriver Miljødirektoratet i forbindelse med utredningen av 85 klimatiltak for å nå Norges klimamål. "Kommunene har derfor en nøkkelrolle når det gjelder å redusere utslipp fra arealbruksendringer, og legge til rette for lave utslipp fra områder som bebygges."

08. juni 2023
Illustrasjonsbilde: Pexels.com

NKF byggesak

Søknadsplikt for flaggstenger?

Våren er høytid for mange til å pynte opp terrasser og utearealer og det bygges, males og planeres etter beste evne over hele landet. Dette fører til en strøm av henvendelser til de lokale byggesakskontorene fra nysgjerrige huseiere som lurer på om deres prosjekt er søknadspliktig eller ikke. 

02. juni 2023
Solceller pa bakken 2023

NKF byggesak / NKF plan og miljø

En forsiktig bekymring om solkraft og fagmiljøer

En omstilling av kraftproduksjonen i Norge har vært varslet lenge, men det er først nå i de siste årene vi kan se omfanget av hva vi har i vente. Det er ikke tvil om at vi trenger mer fornybar energi fremover og at solenergi vil være en stor del av denne omstillingen.

01. juni 2023