Skypemøte stock

NKF byggesak og NKF plan og miljø

Åpent innspillsmøte om endringer i plan- og bygningsloven 25. august.

NKF inviterer til åpent innspillsmøte om endringer i plan- og bygningsloven, særlig i §19-2 om dispensasjoner. Møtet avholdes 25. august klokken 10.00.

12. august 2020
Byggsøkgrav

NKF byggesak

Byggsøk borte fra informasjonsarkene

Byggsøk stenger 1. oktober 2020, så det er på tide at vi anbefaler andre verktøy.

24. juni 2020
KMD2 logo

Norsk Kommunalteknisk Forening

Høring: Forslag til endringer i forskrift om byggesak og byggteknisk forskrift

Av høringsbrevet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslås det å unnta flere terrasser fra søknadspliktm samt å utvide dagens bestemmelse for tilbygg. Les mer om høringen og kom med dine innspill.

15. juni 2020
Nettmøte illustrasjon

NKF plan og miljø

Digital folkevalgtopplæring i Vennesla

NKF gjennomførte forrige uke folkevalgtopplæring i plan og byggesak via internett. – Nyttig og effektiv, mener daglig leder i NKF plan og miljø, Fridtjof Denneche.

10. juni 2020
KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Planlegging for LNFR-områder

Denne veilederen skal vise hvordan kommunene i medhold av plan- og bygningsloven(pbl), kan styre spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse og annen spredtbebyggelse innenfor områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift(LNFR) i kommunale arealplaner.

18. mai 2020
Vi er alle positive til, og ønsker å få på plass, effektiv og god eByggesaksløsning i kommunene.

Norsk Kommunalteknisk Forening

Direktørens hjørne: Digitale byggesaker må bli riktig første gangen

– Som følge av korona har vi opplevd et paradigmeskifte hva gjelder digitalisering og bruk av høyteknologiske midler, skriver direktør Rune Aale-Hansen, som denne uken har deltatt i paneldebatten hos DiBK om digitale byggesaker.

13. mai 2020
DiBK logo

Direktoratet for byggkvalitet

Webinar: Still krav om digitale byggesøknader nå!

– Nå er tiden kommet for å kreve bruk av digitale byggesøknader via Altinn i byggeprosjekter, sier fagdirektør Kari Befring Bjørnstad i Direktoratet for byggkvalitet. Administrerende direktør i NKF, Rune Aale-Hansen, deltar i diskusjonen. Blir du med?

29. april 2020
KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Åpner for rask endring av bygg til helse- og omsorgstjenester

Utbruddet av koronaviruset kan føre til et midlertidig behov for å ta i bruk eksisterende bygg til helse- og omsorgstjenester på kort varsel. Regjeringen åpner derfor for å fravike plan- og bygningsloven.

18. mars 2020
KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementet svarer

§ 32-3 m.fl. - Departementet besvarer spørsmål om adressat for forhåndsvarsel og vedtak etter plan- og bygningsloven kapittel 32.

16. mars 2020
PearlFerry_1200x600

NKF byggesak og NKF plan og miljø

Fagkonferansen 2020 - Hva vil du snakke om?

Fagkonferansen avholdes i år 1.-3. september. Har du innspill til hva som skal stå på programmet? Send dem inn nå!

13. mars 2020