KMD logo

Tolkningsuttalelse fra KMD

§ 29-4 Departementet svarer på spørsmål om kommunen har kompetanse til å godkjenne plassering av levegg som ikke er frittliggende - plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd bokstav b og SAK 10 § 4-1

Vi viser til e-post av 11. juni 2021, der du ber departementet svare på om det er et absolutt krav at en levegg må være frittliggende for at kommunen skal kunne godkjenne tiltakets plassering etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-4 tredje ledd bokstav b, eller om det i likhet med unntakene fra søknadsplikt i pbl. § 20-5, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 kan oppstilles et unntak fra kravet om at tiltaket må være frittliggende i saker som gjelder levegger.

08. november 2021
NKF logo

Norges smarteste plan- og byggesaksavdeling.

Foreslå kandidater til NKFs pris for Norges smarteste plan- og byggesaksavdeling!

NKFs pris for Norges smarteste plan- og byggesaksavdeling er en ny hederspris og skal gå til en kommune som kan vise til gode rutiner og samhandling i plan- og byggesaksprosessen. Prisen deles ut for første gang under Fagkonferansen, som går av stabelen september 2022.

KMD2Cbm_k

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Høring av nye dokumentasjonsregler ved omsetning av brukte byggevarer

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sendt på høring forslag om nye krav til dokumentasjon ved omsetning av brukte byggevarer.

21. oktober 2021
Administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf. Foto: Christopher Caspersen

Norsk Kommunalteknisk Forening

NKF gratulerer den nye regjeringen

– Vi ser frem til et enda sterkere kommunalt perspektiv med nytt mannskap ved roret, sier administrerende direktør i Norsk kommunalteknisk forening, Kirsti Kierulf.

15. oktober 2021
Nettmøte illustrasjon

NKF byggesak

Åpent høringsmøte om forslag til endringer i SAK om tidsavgrensede krav til tilsyn

NKF- byggesak innviterer til åpent høringsmøte om forslaget til endringer om prioriterte tilsynsområder i SAK 10 § 15-3. 

08. oktober 2021
DiBK logo

DiBK

Omfattende tilsyn med behandlet utvendig trekledning

Direktoratet for byggkvalitet vil ha større oppmerksomhet rundt viktigheten av riktig produktmerking og samtidig avdekke eventuelle feilmerkinger.

01. oktober 2021
Per-Tore Støen, direktør, Trondheim eiendom, var vertskap da NKF storbynettverket var samlet for første gang på lenge i september. På programmet stod blant annet befaring av "Verdens mest bærekraftige bygg".

Norsk Kommunalteknisk Forening

Vil du være med å utvikle faget?

Vil du være med å utvikle fag, bygge nettverk på tvers av kommunegrenser og holde deg faglig oppdatert? Vi leter nå etter nettverkssekretærer for NKF sine nettverk.

29. september 2021
last ned (1)[1]

Direktoratet for byggkvalitet

Overgangsordning for sentral godkjenning forlenges til 1. juli 2023

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har forlenget overgangsordningen for kvalifikasjonskrav i sentral godkjenning til 1. juli 2023.

24. september 2021
NKF logo org

Norsk Kommunalteknisk Forening

Innspill til høring om gjenbruk av byggemateriell

Endringen vil gjøre det lettere for aktører i byggebransjen å gjenbruke byggevarer. Dette vil få konsekvenser for kommunenes arbeid med tilsyn. 

17. september 2021
KMD logo 2

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

H-4/21 Etablering av ladepunkter og ladestasjoner for elektrisk drevne kjøretøy (elbiler) og fartøy med batterielektrisk fremdrift – forholdet til plan- og bygningsloven

Rundskrivet erstatter et tidligere rundskriv fra 2020 om elbilladere, og gir god veiledning om hvordan kommunene skal forholde seg til ladestasjoner for alle typer kjøretøy, anleggsmaskiner og fartøy. 

14. september 2021